AS “Latvenergo” ziedojumu sociālās palīdzības jomā saņems 10 Latvijas organizācijas


Lai paplašinātu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm un iesaistītu ziedošanas lēmumu pieņemšanā attiecīgo jomu ekspertus, AS "Latvenergo" finanšu līdzekļus sociālā atbalsta jomātrešo gadu ziedo nodibinājumam "Fonds "Ziedot.lv"", kas nodrošinaprojektu konkursa organizēšanu, izvērtēšanu, finansējuma līgumu slēgšanu ar konkursa uzvarētājiem un atskaišu apkopošanu. Konkursamērķis ir sniegt atbalstu sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām, kā arī bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām. 

Projektu konkursa "AS "Latvenergo" atbalsts sociālās palīdzības veicināšanai" izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu atbilstoši konkursa nolikumam veica Mērķziedojuma padomes pārstāvji no Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, AS "Latvenergo" un nodibinājuma "Fonds "Ziedot.lv"".

Konkursa rezultātā AS "Latvenergo" ziedojums sociālā atbalsta jomā 75 000 EUR apmērā sadalīts 10 biedrībām un nodibinājumiem visā Latvijā:

 • Nodibinājums "Centrs Dardedze" - 9 044 EUR
  Centrs "Dardedze" 19 gadu darbojas bērnu tiesību aizsardzības jomā, lai ierobežotu vardarbību, un palīdzības sniegšanu vardarbībā cietušajiem. 2019. gadā centra redzeslokā nonākuši vairāki bērni ar kaitējošu seksuālu uzvedību. Latvijā nav izstrādāta atbilstoša programma šādu bērnu rehabilitācijai. Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu programmu, kurā tiks iekļautas gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās darba metodes, kā strādāt ar bērnu un viņa ģimeni. Pilotprojekta laikā plānots konsultēt 20 gadījumus. Programmu pēc pilotprojekta beigām būs iespējams izplatīt visā Latvijā.
 • Nodibinājums Ģimeņu un bērnu attīstības centrs "Brīnumiņš" - 4 059,95 EUR 
  Šajā projektā bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām tiks paaugstināta dzīves kvalitāte un mazināti funkcionālie traucējumi. Tiks iegādāts jauns attīstošais inventārs un palīglīdzeklis, kas būtiski dažādos un uzlabos centra sociālo rehabilitācijas pakalpojumu klāstu un sekmēs konkrētās mērķgrupas dzīves kvalitāti. Projekta ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes sociālos rehabilitācijas pakalpojumus 70 bērniem Talsu novadā.
 • Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrība" - 9 860 EUR 
  Latvijas Neredzīgo biedrība plāno izveidot pielāgotu skaņu ierakstu studiju vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem, kā arī iegādāties un uzstādīt skaņas ierakstu aprīkojumu. Redzes zaudēšanas gadījumā audioformāts ir vienīgais veids, kā cilvēks var saņemt informāciju. Projekta rezultātā tiks uzlabota esošā audiožurnāla "Rosme" audiofailu kvalitāte, gan radīta iespēja ātri nosūtīt informāciju uz specializētiem tehniskajiem palīglīdzekļiem visā Latvijā.
 • Biedrība "Brīnummāja" - 8 746,86 EUR
  Šajā projektā tiks ieviests jauns pakalpojums - Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika, kas ir vienīgā agrīnās diagnostikas metode Latvijā. Šī projekta mērķis ir nodrošināt 24 bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām no Vidzemes reģiona sociālās rehabilitācijas programmu. Programma palīdzēs pacientiem uzlabot psihoemocionālo stāvokli  un sajusties līdzvērtīgiem sabiedrībā.
 • Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!" - 10 000 EUR
  Latvijā cilvēki ar īpašām vajadzībām joprojām ir viena no sabiedrības izstumtajām grupām, kas pakļauta ne tikai nabadzības, bet arī antisocializācijas riskam. Projekts dos iespēju bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām apliecināt savas spējas, parādīt, ka viņi ir tikpat talantīgi kā veselie bērni un spēj uzstāties uz skatuves. Aktivitāte uzlabos mērķgrupas psihoemocionālo stāvokli un palīdzēs sajusties līdzvērtīgiem sabiedrībā. Projekta noslēguma koncerts - 2020. gada 11. decembrī Ventspils koncertzālē "Latvija".
 • Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS" - 9 732 EUR
  2008. gadā tika izveidots speciāli apmācītu auklīšu dienests smagi slimu bērnu ģimeņu atbalstam, vidēji 50 ģimenēm reizi nedēļā tiek nodrošināta speciāli apmācīta auklīte. Lielākoties ģimenēs, kurās ir smagi slimi un nedziedināmi slimi bērni, ir tikai viens no vecākiem. Vienam vecākam par bērnu nepieciešams rūpēties ik stundu, jābūt līdzās un jāveic tā aprūpe. Speciāli apmācīta auklīte varēs palīdzēt pieskatīt bērnu, kamēr vecāki veiks savus ikdienas darbus. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas apmācības un supervīzijas, lai auklīšu dienestā piesaistītu jaunas auklītes un rūpētos arī par jau apmācītajām.
 • Biedrība "Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija" - 9 591,60 EUR
  Sociālajā darbā ar riska ģimenēm, kurās aug bērni, tiks ieviesta jauna, starptautiski atzīta metode - "Ģimenes konferences metode". Projektā tiks apmācīti 20 brīvprātīgi speciālisti, kuri sniegs tiešu atbalstu vismaz 60 ģimenēm ar bērniem, kopā ap 180 cilvēkiem. Bērnu situācijas uzlabošanai mērķtiecīgi tiks piesaistīti papildu  resursi - tuvinieki, draugi un citas potenciālās atbalsta personas, motivējot pašas ģimenes  kļūt atbildīgām par savu nākotni. Metodi plānots sekmīgi ieviest visā Latvijā.
 • Biedrība "NEPALIEC VIENS" - 7 116 EUR
  Projekta ietvaros tiks nodrošinātas brīvā laika grupas bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem. Mērķis - veicināt sadarbības prasmes uzlabošanu, stereotipiskas uzvedības mazināšanu, interešu paplašināšanu un jaunu iemaņu apgūšanu bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem, tādējādi veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā. Projekts ietver sevī nodarbību kopumu - komunikācijas prasmju uzlabošanas uzdevumus, radošās un kulinārijas nodarbības, spēles un ekskursijas. Reizi nedēļā tiks organizētas nodarbības divām grupām.
 • Biedrība "Iespēja visiem" - 3 286,24 EUR
  Projekta mērķis - nodrošināt sociāli atstumtām sabiedrības grupām atgūt pašapziņu. Projekta laikā tiks veikti pasākumi, kas veicinās sociāli atstumto ģimeņu bērnu dzīves prieku un līdzvērtības sajūtu savu vienaudžu vidū. Ziedojumu centrā Limbažos tiks izveidots rotaļu stūrītis, ko aprīkos ar galdiem, krēsliem, LEGO, spēlēm, kur bērni saturīgi pavadīs laiku.    
 • Nodibinājums "Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām "Cimdiņš"" - 3 563,35 EUR
  Projekta mērķis - iemācīt pašaprūpes prasmes bērniem un jauniešiem ar dziļu garīgo atpalicību, pagatavojot sev pusdienas, iepērkoties veikalā, rīkojoties droši ar virtuves inventāru u.c. Apmeklējot ceptuvi RAMALA, bērniem un jauniešiem tiks mācīts klāt galdu, pieklājīgi uzvesties un sagatavoties viesu uzņemšanai.

Projektu pieteikumus varēja iesniegt no 2019. gada 4. novembra līdz 9. decembrim. Kopumā konkursā tika saņemti 69 pieteikumi, kopējā atbalstam pieprasītā summa -  452 000 EUR.


Ivita Bidere

AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv

admin admin
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
admin@test.com