2021.gada finanšu kalendārs


2021.gadā Latvenergo koncerna konsolidētie finanšu pārskati tiks publicēti sekojošos datumos:

Datums  Notikums
26.02.2021. Latvenergo konsolidētie 2020.gada saīsinātie finanšu pārskati (nerevidēti)
14.04.2020. Latvenergo konsolidētais 2020.gada pārskats
31.05.2020. Starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2021.gada 3 mēnešu periodu (nerevidēti)
31.08.2020. Starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2021.gada 6 mēnešu periodu (nerevidēti)
30.11.2020. Starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2021.gada 9 mēnešu periodu (nerevidēti)