Latvenergo 2022.gada 12 mēnešu virtuālās konferences ieraksts


Š.g. 7.martā AS "Latvenergo" aizvadīja virtuālo konferenci par neauditētajiem 2022.gada 12 mēnešu finanšu rezultātiem. Vebināra laikā AS "Latvenergo" Finanšu un kredītu vadības direktors Jānis Irbe analizēja Latvenergo koncerna 2022.gada 12 mēnešu finanšu rezultātus, informēja par aktualitātēm koncernā, kā arī atbildēja uz virtuālās konferences dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.

Pilns virtuālās konferences ieraksts ir pieejams šeit

Vebināra laikā demonstrētā prezentācija ir pieejama šī paziņojuma pielikumā.

Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo konsolidēto un AS “Latvenergo” nerevidēto saīsināto finanšu pārskatu sadaļā "Formulas".

Latvenergo pateicas visiem, kas piedalījās virtuālajā konferencē un aicina sekot līdz informācijai par nākamo virtuālo konferenci!

Vebināra prezentācija