Ko iegūst mūsu praktikanti?

Interesants un dinamisks darbs atsaucīgā kolektīvā

Teorētisko zināšanu pielietošana praksē

Nozares profesionāļu atbalsts prakses laikā


Pieredze un rūdījums profesionālajai izaugsmei

Praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Iespēja strādāt Baltijas mēroga uzņēmumā

PIESAKIES PRAKSĒ

Ja studē RTU, LU, LBTU

piesakies praksei RTU Attīstības
 fonda mājaslapā

Ja studē citā mācību iestādē

iesniedz pieteikumu
 AS "Latvenergo"

Katru gadu nodrošinām prakses iespējas dažādu izglītības iestāžu un dažādu jomu audzēkņiem un studentiem. Tev būs iespēja iepazīt tavas izvēlētās profesijas ikdienu, darbaudzinātājs jeb mentors ar lielāko prieku sniegs atbalstu ikdienas uzdevumu izpildē un atgriezenisko saiti, dalīsies pieredzē un zināšanās ar tevi, topošo nozares speciālistu! 

Ja esi ieinteresēts/-a iegūt prakses vietu AS “Latvenergo”, ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms prakses sākuma, piesakies. 

Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar AS "Latvenergo" personas datu apstrādes principiem pretendentu atlases procesos

Ļoti priecājamies, ka esi nolēmis mums pievienoties!