Piedāvātie pakalpojumi

Juridiskajām un privātpersonām iespējams veikt plaša spektra analīzes ar vismaz 50 dažādām metodēm piecos galvenajos virzienos:


Emisijas jeb izmeši

Nosakām dūmgāzu sastāvu un cieto daļiņu koncentrāciju.

Eļļas

Veicam transformatoru, turbīnu, kompresoru, hidraulisko, termoeļļu testēšanu.

Kurināmais

Veicam cietās biodegvielas,šķidrā kurināmā, dabasgāzes testēšanu.

Ūdens

Piedāvājam dzeramā ūdens, ezeru un ūdenstilpju ūdens, tehnoloģiskā ūdens, notekūdeņu testēšanu.

Azbests

Nosakām šķiedru koncentrāciju gaisā, nosēdumus uz virsmām, pārbaudām azbestu saturošus materiālus.

Mūsu kvalitāte — jūsu pārliecībai un drošībai

AS “Latvenergo” Vides un darba aizsardzības funkcijas Testēšanas centrs ir kompetenta un akreditēta laboratorija testēšanas veikšanai atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām.

Akreditācijas sfēra:

  • kurināmā (cietā, šķidrā, dabas gāzes) fizikālā, ķimiskā un fizikāli-ķīmiskā testēšana;
  • notekūdeņu, dzeramā ūdens, dabīgu un mākslīgi veidotu ezeru ūdens paraugu ņemšana un fizikāli ķīmiskā testēšana;
  • emisiju un darba vides gaisa paraugu ņemšana un fizikāli ķīmiskā testēšana;
  • eļļu fizikālā un ķīmiskā testēšana.

Laboratorija akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā kā testēšanas laboratorija (Reģistrācijas Nr.LATAK-T-146)      

Kontakti

Adrese:

Krustpils iela 15A, Rīgā, LV-1073

Tālrunis:

67728293, 67728295

E-pasts:

testesanas.centrs@latvenergo.lv

Darba laiks:

Pirmd. - ceturtd. 8.00 - 16.45
Piektd. 8.00 - 15.30
Sestd., svētd. - brīvs