Piedāvātie pakalpojumi

Juridiskajām un privātpersonām iespējams veikt plaša spektra analīzes ar vismaz 50 dažādām metodēm piecos galvenajos virzienos:


Emisijas jeb izmeši

Nosakām dūmgāzu sastāvu un cieto daļiņu koncentrāciju.

Eļļas

transformatoru, turbīnu, kompresoru, hidraulisko, termoeļļu testēšanu.

Kurināmais

cietās biodegvielas, šķidrā kurināmā, dabasgāzes testēšanu

Ūdens

Dzeramā ūdens, ezeru un ūdenstilpju ūdens, tehnoloģiskā ūdens, notekūdeņu testēšana

Azbests

nosakām šķiedru koncentrāciju gaisā, nosēdumus uz virsmām, pārbaudām azbestu saturošus materiālus.

Mūsu kvalitāte — jūsu pārliecībai un drošībai

AS “Latvenergo” Vides un darba aizsardzības funkcijas Testēšanas centrs ir kompetenta un akreditēta laboratorija testēšanas veikšanai atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām:

Nereglamentētajā sfērā:

  • kurināmā (cietā, šķidrā, dabas gāzes) fizikālā testēšana;
  • notekūdeņu, dzeramā ūdens, ezeru un ūdenstilpņu ūdens paraugu ņemšana un ūdens ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana;
  • dūmgāzu paraugu ņemšana un fizikāli ķīmiskā testēšana;
  • transformatoru, turbīnu vai cita veida eļļu fizikālā un ķīmiskā testēšana.

Reglamentētajā sfērā:

  • notekūdeņu, dzeramā ūdens, ezeru un ūdenstilpņu ūdens paraugu ņemšana un ūdens ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana;
  • dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana;
  • dūmgāzu paraugu ņemšana un fizikāli ķīmiskā testēšana;
  • azbesta testēšana: šķiedru koncentrācija gaisā, nosēdumi uz virsmām, azbesta saturšo materiālu pārbaude.

Laboratorija akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā kā testēšanas laboratorija (Reģistrācijas Nr.LATAK-T-146)      

Kontakti

Adrese:

Krustpils iela 15A, Rīgā, LV-1073

Tālrunis:

67728293, 67728295

E-pasts:

testesanas.centrs@latvenergo.lv

Darba laiks:

Pirmd. - ceturtd. 8.00 - 16.45
Piektd. 8.00 - 15.30
Sestd., svētd. - brīvs