755 tūkstoši

Klientu

19 tūkstoši

Dabasgāzes klientu

1300

Saules paneļu līgumu

90

Elektroauto uzlādes pieslēgvietas

Latvenergo koncerns ir viens no Baltijas lielākajiem enerģijas tirgotājiemkas ar tirdzniecības zīmolu Elektrum piedāvā elektroenerģiju un dabasgāzi, kā arī plašu saistīto produktu un pakalpojumu klāstu.

Kopējais Baltijas valstu elektroenerģijas patēriņš 2021. gadā pieauga par aptuveni 4 % un sasniedza 28,7 TWh. Patēriņa pieaugumu veicināja galvenokārt vēsāki laika apstākļi gada sākumā un nogalē, karstāka vasara, kā arī ekonomikas atveseļošanās pēc Covid-19 ierobežojumiem. Latvenergo koncerna tirgus daļa Baltijas elektroenerģijas tirgū pārskata gadā bija 23 %. Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā 2021. gadā pārdotas 6,7 TWh elektroenerģijas, kas ir par 5 % vairāk nekā 2020. gadā.

2021. gada nogalē Latvenergo koncernam Baltijas valstīs bija ap 755 tūkstošiem klientu, no tiem vairāk nekā 90 tūkstoši ārpus Latvijas. Klientu skaits pārskata gadā pieaudzis gan biznesa klientu, gan mājsaimniecību segmentā. Pieaugumu būtiski ietekmēja gandrīz 20 tūkstošu klientu portfeļa iegāde Igaunijā no Somijas uzņēmuma Imatra Elekter. Līdz ar mājsaimniecību tirgus atvēršanu Lietuvā aptuveni trīs reizes pieaudzis arī Elektrum Lietuva klientu skaits. No kopējā elektroenerģijas klientu skaita 96 % ir mājsaimniecības un 4 % – biznesa klienti.

2021. gada augustā koncerna meitassabiedrība Elektrum Eesti iegādājās trīs sadales mikrotīkla pakalpojuma uzņēmumus Igaunijā – Baltic Energy System OÜ, Energiaturu Võrguehitus OÜ, SNL Energia 1 OÜ. Papildus mikrotīkla pakalpojumiem uzņēmumi tiks izmantoti jaunu produktu un pakalpojumu izveidei mikroģenerācijas un elektromobilitātes jomā.

Latvenergo koncerna dabasgāzes pārdošanas apjoms mazumtirdzniecības klientiem Baltijā 2021. gadā veido 1 TWh, kas ir divas reizes vairāk nekā 2020. gadā. Pārdotās dabasgāzes apjoms palielinājies visās Baltijas valstīs, un to veicinājis klientu skaita pieaugums, it īpaši Latvijas mājsaimniecību un Lietuvas mazo un vidējo uzņēmumu segmentā. Koncerna dabasgāzes klientu skaits Baltijā 2021. gada nogalē sasniedza gandrīz 19 tūkstošus, no kuriem aptuveni puse ir ārpus Latvijas. No kopējā dabasgāzes klientu skaita 90 % ir mājsaimniecības un 10 % – biznesa klienti.

Pārskata gadā attīstīta arī citu mazumtirdzniecības produktu un pakalpojumu pārdošana, t. sk. klientiem paredzētu saules parku būvniecība un saules paneļu uzstādīšana.

2021. gadā Baltijā ir noslēgti vairāk nekā 1 300 jauni līgumi par saules paneļu uzstādīšanu un attālināto saules parku daļu pārdošanu; tas ir divas reizes vairāk nekā 2020. gadā. Kopējā Latvenergo koncerna mazumtirdzniecības klientiem uzstādītā saules paneļu jauda gada nogalē sasniedza 10,7 MW, kas padara koncernu par vienu no vadošajiem šī pakalpojuma sniedzējiem Baltijā. 69 % no šīs jaudas ir uzstādīti klientiem ārpus Latvijas.

2021. gada aprīlī ekspluatācijā tika nodots Elektrum Lietuva saules parks, kura mērķis ir pārdot parka daļas gala klientiem Lietuvā. Visa parka jauda 1,5 MW apmērā ir pilnībā pārdota, un aptuveni 90 % līgumu ir noslēgti ar mājsaimniecību klientiem. Gada nogalē Lietuvā tika uzsākts Latvenergo koncerna lielākais saules parka projekts, kura kopējā jauda būs 13 MW un kura platība pārsniegs 20 ha. Saules parks atradīsies Gargždu pilsētā, Klaipēdas rajonā, un to plānots nodot ekspluatācijā 2022. gada otrajā pusē.

Pārskata gadā turpinājusies arī elektroauto uzlādes tīkla attīstība. 2021. gada nogalē ar 90 uzlādes pieslēgvietām deviņās Latvijas pilsētās Elektrum ir viens no lielākajiem elektroauto uzlādes tīkliem Latvijā. Daļa pieslēgvietu tiek uzstādītas kopā ar sadarbības partneriem. 2022. gadā uzlādes pieslēgvietu skaitu plānots palielināt līdz 230.

Salīdzinājumā ar 2020. gadu veikto uzlāžu skaits pieaudzis par aptuveni 50 %, sasniedzot 162 MWh. Kopš tīkla atklāšanas 2019. gada augustā Elektrum Drive mobilās lietotnes klienti publiskajā uzlādē veikuši uzlādes 288 MWh apjomā, kas nodrošina 1,6 miljonus kilometru nobraukuma.

Aprēķins veikts atbilstoši SPRK padomes lēmumam Nr. 1/16 "Noteikumi par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem".

Klientiem ar 100% zaļo enerģiju Latvija Lietuva Igaunija
Atjaunīgo energoresursu īpatsvars (hidroenerģija) 100% 100% 100%
CO2 izmeši, kg CO2/MWh 0 0 0
Radioaktīvie atkritumi, mg/kWh 0 0 0
Pārējiem klientiem Latvija* Lietuva** Igaunija**
Atjaunīgo energoresursu īpatsvars 46% 26% 8%
Fosilo energoresursu īpatsvars 48% 69% 76%
Kodolenerģijas īpatsvars 7% 5% 16%
CO2 izmeši, g CO2/kWh 302,58 384,50 636,58
Radioaktīvie atkritumi, mg/kWh 0,25 0,20 0,70


* AST dati par neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāvu
**Association of Issuing Bodies, "European Residual Mixes 2021"

AS "Latvenergo" galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas portfelis Latvijā

2021.gadā galalietotājiem piegādātās dabasgāzes izcelsme
(% no portfeļa)
Kopējais galalietotājiem piegādātās dabasgāzes apjoms, kas iepirkts Latvijā
100%

Latvenergo rīcībā nav informācijas par iepirktās dabasgāzes izcelsmes valstīm

Jautājumus un pretenzijas saistībā ar elektroenerģijas un dabasgāzes  tirdzniecības pakalpojumiem klienti var iesniegt AS "Latvenergo" klientu servisā pa tālruni, e-pastu vai sūtot vēstuli. Atbilde klientam tiek sniegta 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, bet papildu pārbaudes un būtiskas papildu informācijas nepieciešamības gadījumā - 30 dienu laikā pēc saņemšanas. Ja klientam  un AS "Latvenergo", savstarpēji vienojoties, neizdodas izšķirt strīdus, kuri radušies elektroenerģijas un/vai dabasgāzes  tirdzniecības līguma darbības gaitā, tos izskata tiesību aktos noteiktajā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā.

Vairāk informācijas par produktiem un pakalpojumiem skatīt portālā Elektrum

Elektrība

Draudzīga enerģija Tavām mājām!

Dabasgāze

Piemērota gan virtuvei, gan siltumam!

Elektrum e-veikals

Energoefektīvas ierīces un kvalitatīvi risinājumi mājoklim

Klientu serviss

Kontaktinformācija

Elektroauto uzlāde

Jūsu elektroauto zaļā enerģija

Energoefektivitāte

Energoresursu lietderīga izmantošana