818 tūkstoši

Elektroenerģijas klientu

40 tūkstoši

Dabasgāzes klientu

6200

Jaunu saules paneļu līgumu

195

Elektroauto uzlādes pieslēgvietas

Latvenergo koncerns ir viens no Baltijas lielākajiem enerģijas tirgotājiemkas ar tirdzniecības zīmolu Elektrum piedāvā elektroenerģiju un dabasgāzi, kā arī plašu saistīto produktu un pakalpojumu klāstu.

2022.gada nogalē Latvenergo koncernam Baltijas valstīs bija vairāk nekā 818 tūkstoši klientu, no tiem vairāk nekā 175 tūkstoši ārpus Latvijas. Klientu skaits 2022.gadā palielināts par 8%. Tas pieaudzis gan biznesa klientu, gan mājsaimniecību segmentā. Pieaugumu būtiski ietekmēja mājsaimniecību tirgus atvēršana Lietuvā, kur gada laikā mājsaimniecību klientu skaits pieaudzis par aptuveni 81 tūkstoti un sasniedzis gandrīz 120 tūkstošus. No kopējā elektroenerģijas klientu skaita 96% ir mājsaimniecības un 4% – biznesa klienti.

Kopējais Baltijas valstu elektroenerģijas patēriņš 2022.gadā bija 27,7 TWh – par aptuveni 5% mazāk nekā gadu iepriekš. Patēriņa samazinājumu, galvenokārt mājsaimniecību segmentā, veicināja siltāki laikapstākļi gada pirmajā pusē, kā arī pieaugošās elektroenerģijas cenas un tai sekojošā klientu rīcība, mazinot elektroenerģijas patēriņu, t. sk. uzstādot saules paneļus. 

Latvenergo koncerna tirgus daļa Baltijas elektroenerģijas tirgū 2022.gadā bija 20%.  Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā 2022.gadā pārdotas 5,5 TWh elektroenerģijas, 2021.gadā – 6,7 TWh.

Samazinājumu noteica galvenokārt pārdošanas stratēģijas pārskatīšana lielo klientu segmentā, mazinot starpību starp koncerna pārdoto un saražoto elektroenerģijas apjomu augstu un svārstīgu elektroenerģijas tirgus cenu apstākļos.

2022.gadā mazumtirdzniecības klientiem Baltijā Latvenergo koncerns pārdevis 0,9 TWh dabasgāzes. Lai gan dabasgāzes cenu pieauguma dēļ pieprasījums pēc tās būtiski mazinājies, koncerna pārdotais dabasgāzes apjoms 2022. gadā saglabāts aptuveni iepriekšējā gada līmenī.

Dabasgāzes klientu skaits Baltijā ir turpinājis pieaugt, stiprinot Elektrum pozīcijas tieši stratēģiski svarīgajos mazo uzņēmumu un mājsaimniecību segmentos. 2022.gada nogalē tas pārsniedza 21 tūkstoti, kas ir par 15% vairāk nekā iepriekšējā gadā. No kopējā dabasgāzes klientu skaita 90% ir mājsaimniecības un 10% – biznesa klienti.

2022.gadā aktīvi turpinājusies klientiem paredzētu Elektrum saules parku būvniecība un ievērojami pieaugusi klientiem uzstādīto paneļu kopējā jauda. Baltijā noslēgti vairāk nekā 6 200 jauni līgumi par saules paneļu uzstādīšanu un attālināto saules parku daļu pārdošanu, kas ir gandrīz piecas reizes vairāk nekā 2021.gadā. Pieaugumu īpaši veicināja Latvijā un Lietuvā pieejamās valsts atbalsta programmas atjaunīgo energoresursu izmantošanai.

Kopējā Latvenergo koncerna mazumtirdzniecības klientiem uzstādītā saules paneļu jauda gada nogalē sasniedza 38 MW, kas padara koncernu par vienu no vadošajiem šī pakalpojuma sniedzējiem Baltijā. 67% no šīs jaudas ir uzstādīti ārpus Latvijas. Klientiem paredzēto Elektrum saules parku kopējā jauda bija 11 MW, savukārt projekta vai celtniecības stadijā ir 12 saules parki ar kopējo jaudu ap 200 MW.

2022.gadā turpinājusies arī elektroauto uzlādes tīkla attīstība. Gada nogalē ar gandrīz 200 publiski pieejamām uzlādes pieslēgvietām Elektrum ir viens no lielākajiem elektroauto uzlādes tīkliem Latvijā. Daļa pieslēgvietu tiek uzstādītas kopā ar sadarbības partneriem. Salīdzinājumā ar 2021.gadu veikto uzlāžu apjoms pieaudzis aptuveni trīs reizes un sasniedzis gandrīz 500 MWh.

Novembrī noslēgts līgums ar e-mobi tīklu, kas Elektrum Drive klientiem ļauj veikt uzlādi vairāk nekā 300 pieslēgvietās Latvijā. 2023.gadā elektroauto uzlādes tīklu Baltijā plānots paplašināt līdz vairāk nekā 500 pieslēgvietām.

Aprēķins veikts atbilstoši SPRK padomes lēmumam Nr. 1/16 "Noteikumi par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem".

Klientiem ar 100% zaļo enerģiju Latvija Lietuva Igaunija
Atjaunīgo energoresursu īpatsvars (hidroenerģija) 100% 100% 100%
CO2 izmeši, kg CO2/MWh 0 0 0
Radioaktīvie atkritumi, mg/kWh 0 0 0
Pārējiem klientiem Latvija* Lietuva** Igaunija**
Atjaunīgo energoresursu īpatsvars 14% 22% 7%
Fosilo energoresursu īpatsvars 69% 69% 83%
Kodolenerģijas īpatsvars 16% 9% 10%
CO2 izmeši, g CO2/kWh 510,71 466,36 715,18
Radioaktīvie atkritumi, mg/kWh 0,60 0,33 0,36


* AST dati par neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāvu
**Association of Issuing Bodies, "European Residual Mixes 2021"

AS "Latvenergo" galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas portfelis Latvijā

2023.gadā galalietotājiem piegādātās dabasgāzes izcelsme
(% no portfeļa)
ASV un Norvēģija 49%
No ES dalībvalstīm ar LNG piegādēm un dabasgāzes biržā GetBaltic 51%
Jautājumus un pretenzijas saistībā ar elektroenerģijas un dabasgāzes  tirdzniecības pakalpojumiem klienti var iesniegt AS "Latvenergo" klientu servisā pa tālruni, e-pastu vai sūtot vēstuli. Atbilde klientam tiek sniegta 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, bet papildu pārbaudes un būtiskas papildu informācijas nepieciešamības gadījumā - 30 dienu laikā pēc saņemšanas. Ja klientam  un AS "Latvenergo", savstarpēji vienojoties, neizdodas izšķirt strīdus, kuri radušies elektroenerģijas un/vai dabasgāzes  tirdzniecības līguma darbības gaitā, tos izskata tiesību aktos noteiktajā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā.

Lietotājam ir tiesības mainīt elektroenerģijas un/vai dabasgāzes tirgotāju mēneša pirmajā datumā. Ja līgums ar jauno elektroenerģijas un/vai dabasgāzes tirgotāju tiek noslēgts līdz tekošā mēneša 15.datumam, tad tirgotāja maiņa notiek ar nākamā mēneša 1.datumu. Ja līgums tiek noslēgts pēc tekošā mēneša 15.datuma, tad tirgotāja maiņa notiek ar aiznākamā mēneša 1.datumu.

Vairāk informācijas par produktiem un pakalpojumiem skatīt portālā Elektrum

Elektrība

Draudzīga enerģija Tavām mājām!

Dabasgāze

Piemērota gan virtuvei, gan siltumam!

Elektrum e-veikals

Energoefektīvas ierīces un kvalitatīvi risinājumi mājoklim

Klientu serviss

Kontaktinformācija

Elektroauto uzlāde

Jūsu elektroauto zaļā enerģija

Energoefektivitāte

Energoresursu lietderīga izmantošana