Klientu personas datu apstrādes principi

Paziņojumā ietvertā informācija sniedz priekšstatu par Pārziņa, akciju sabiedrības "Latvenergo", reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, ieviestajiem personas datu apstrādes principiem, apstrādājot klientu personas datus.

PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI PRETENDENTU ATLASES PROCESOS

Paziņojumā ietvertā informācija sniedz priekšstatu par Pārziņa, akciju sabiedrības "Latvenergo", reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, personas datu apstrādes principiem atlases procesos, apstrādājot pretendentu personas datus.

PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI PRAKTIKANTU ATLASES PROCESOS

Paziņojumā ietvertā informācija sniedz priekšstatu par Pārziņa, akciju sabiedrības "Latvenergo", reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, personas datu apstrādes principiem atlases procesos, apstrādājot praktikantu personas datus.

personas datu apstrādes principi, veicot videonovērošanu

Paziņojumā ietvertā informācija sniedz priekšstatu par Pārziņa, akciju sabiedrības "Latvenergo", reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, personas datu apstrādes principiem, veicot videonovērošanu.

Personas datu apstrādes principi Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja un Pļaviņu HES vēstures ekspozīcijas pieejamības nodrošināšanai

Paziņojumā ietvertā informācija sniedz priekšstatu par Pārziņa, akciju sabiedrības "Latvenergo", reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, personas datu apstrādes principiem, nodrošinot Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja ekspozīcijas un krātuves apskati, ekskursiju un izglītojošo nodarbību vadīšanu, suvenīru iegādi, telpu nomas, krājuma priekšmetu vai to digitālo kopiju izmantošanas pakalpojumus Ķeguma prospektā 7/9, Ķegumā, Ogres novadā, un interneta vietnes Virtuālais enerģētikas muzejs piedāvātos pakalpojumus, kā arī Pļaviņu HES vēstures ekspozīcijas apskati Enerģētiķu ielā 2, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā.

Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas kārtības personas datu apstrādes principi

Paziņojumā ietvertā informācija sniedz priekšstatu par Pārziņa, akciju sabiedrības "Latvenergo", reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, personas datu apstrādes principiem, nodrošinot Elektroenerģijas tirgus likumā un Ministru kabineta 01.06.2021. noteikumos Nr.345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi" noteikto aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai.

Personas datu apstrādes principi, piedaloties AS "Latvenergo" Gada balvas, studiju noslēguma darbu un stipendiju konkursos

Paziņojumā ietvertā informācija sniedz priekšstatu par Pārziņa, akciju sabiedrības "Latvenergo", reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, ieviestajiem personas datu apstrādes principiem, piedaloties AS "Latvenergo" Gada balvas, studiju noslēguma darbu un stipendiju konkursos.