Klientu personas datu apstrādes principi

Paziņojumā ietvertā informācija sniedz priekšstatu par Pārziņa, akciju sabiedrības "Latvenergo", reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, ieviestajiem personas datu apstrādes principiem, apstrādājot klientu personas datus.

PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI PRETENDENTU ATLASES PROCESOS

Paziņojumā ietvertā informācija sniedz priekšstatu par Pārziņa, akciju sabiedrības "Latvenergo", reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, personas datu apstrādes principiem atlases procesos, apstrādājot pretendentu personas datus.

PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI PRAKTIKANTU ATLASES PROCESOS

Paziņojumā ietvertā informācija sniedz priekšstatu par Pārziņa, akciju sabiedrības "Latvenergo", reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, personas datu apstrādes principiem atlases procesos, apstrādājot praktikantu personas datus.

personas datu apstrādes principi, veicot videonovērošanu

Paziņojumā ietvertā informācija sniedz priekšstatu par Pārziņa, akciju sabiedrības "Latvenergo", reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, personas datu apstrādes principiem, veicot videonovērošanu.