Piedāvātie pakalpojumi

Latvenergo ITT  juridiskām personām nodrošina augsta līmeņa drošus, kvalitatīvus un izmaksu ziņā konkurētspējīgus elektronisko sakaru pakalpojumus, kā arī izstrādā individuālus risinājumus konkrētām situācijām. 

Veicam arī dažādu datu pārraides risinājumu ierīkošanu (tai skaitā optisko šķiedru kabeļu līniju izbūvi) līdz pat klienta atrašanās vietai.

Starpsavienojumi ar Igauniju, Lietuvu ļauj nodrošināt  datu komunikācijas pakalpojumus visā  Baltijā. Sadarbībā  ar ārzemju sakaru pakalpojumu sniedzējiem varam nodrošināt datu pārraides pakalpojumus  arī Ziemeļu, Austrumu un Centrālajā Eiropā.

Sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas uzņēmumiem ir izveidots vienots datu pārraides tīkls Baltijā - Baltic Optical Network, ar kura palīdzību starptautiskiem uzņēmumiem un to sadarbības partneriem ir iespējams savienot un izveidot augstas kvalitātes datu komunikācijas tīklu.

Savukārt sadarbības partneris, ar kura palīdzību tiek piedāvāti mūsdienīgi un kvalitatīvi telekomunikāciju pakalpojumi Eiropā, ir For Connecting Europe (4cE).

Latvenergo ITT nodrošina stabilus un garantētus pieslēgumus starptautiskiem interneta resursiem, kā arī Latvijas interneta pieslēgumu resursiem tādiem kā LIX, Smile un vairākus tiešos savienojumus ar vietējiem interneta pakalpojumu sniedzējiem.

Pateicoties  Latvenergo ITT infrastruktūras augstajiem drošības standartiem, infrastruktūras kvalitātei,  daudzi klienti jau vairāk kā desmit gadus turpina izmantot mūsu infrastruktūru piekļuvei starptautiskajiem un Latvijas interneta resursiem.  

Līguma kopsavilkums

Tarifi

Latvenergo ITT piedāvā balss komunikāciju pakalpojumus, izmantojot uz IP (Internet Protocol) balstītus risinājumus.

Latvenergo ITT ir licencēts balss operators ar saviem pakalpojumu tarifiem un bezmaksas sarunām Latvenergo ITT tīklā.

Līguma kopsavilkums

Publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktu parametru specifikācija.

Tarifi

Publiskie balss pakalpojumi

Starpsavienojuma pakalpojumi

Datu komunikācija ir mūsdienīgs virtuālo privāto tīklu risinājums, kas tiek veidots, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas. Latvenergo ITT nodrošina virtuālo privāto tīklu risinājumus ne tikai Latvijā, bet arī visā Baltijā.

Pakalpojums piemērots uzņēmuma maģistrālo tīklu izveidei (datorcentru, datu centru, datortīklu savienošanai un liela apjoma datu rezerves kopēšanai), interneta un aplikācijas pakalpojumu sniedzēju pamattīklu un savstarpēju slēgumu izveidei, audio, video un citu tehnoloģisko signālu pārraidīšanai.

 

Izmantojot datu komunikāciju, jūs iegūstat:

 • lokālo datoru tīklu savienošanu vienotā uzņēmumu korporatīvajā datoru tīklā;
 • drošu un stabilu datu apmaiņas vidi;
 • vienotu informācijas aizsardzības sistēmu;
 • datu pārraidi saskaņā ar IP datu pārraides protokolu;
 • jaunu filiāļu un partneru tīklu operatīvu pieslēgšanu;
 • tīkla uzraudzību un pakalpojuma kvalitātes kontroli 24 stundas diennaktī.

Interneta kapacitāšu vairumtirdzniecība ļauj nodrošināt interneta pieslēgumu līdz globālajam internetam ar izvēlēto pieslēguma ātrumu. Pakalpojums dod iespēju tīkla operatoriem nodrošināt interneta pakalpojumus saviem klientiem, garantētu un kvalitatīvu interneta pieslēgumu.

Kopš Latvenergo ITT 2011.gadā ieviesa IPTV transporta pakalpojumu, pateicoties tā stabilitātei, kvalitātei un drošībai, to pastāvīgi izmanto gan TV pakalpojumu sniedzēji gala klientiem, lai transportētu saturu uz kādu konkrētu ģeogrāfisku vietu Latvijā, tā arī paši kanāla satura īpašnieki , lai nodrošinātu viena kanāla transportēšanu uz tv pakalpojumu sniedzēju uztveršanas stacijām.

IPTV transporta pakalpojumu nodrošinām kā multicast, tā unicast režīmos.

Piedāvājām arī nekompresētu signālu transportēšanu pa optisko tīklu SDI formātā.


Pakalpojums ir izveidots ar īpaši izdevīgu cenu politiku, lai veicinātu legāla satura izplatīšanu.

Latvenergo ITT ir vairāk kā 90 toņu un mastu visā Latvijā ar augstumiem līdz pat 100 metriem, kurus katru gadu atjaunojam un papildinām ar jauniem torņiem.

Daudzus gadus mūsu torņu infrastruktūru izmanto ne tikai vietējie mobilie operatori, bet arī reģionu interneta un televīzijas pakalpojumu sniedzēji, kā arī mazie un vidējie uzņēmēji savu biznesa vajadzību nodrošināšanai.


Latvenergo torņi


Atbilstoši jūsu vajadzībām Latvenergo ITT piedāvā uzņēmumiem iznomāt IT un T pasīvo (kabeļi, vadi un kanāli) un aktīvo (iekārtas, maršrutizatori) infrastruktūru.
Latvenergo ITT Datu centra attīstīta IT un T infrastruktūra garantē jūsu uzņēmumam nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību.


Izmantojot IT un T infrastruktūru,  jums būs iespējama:

 • serveru un citu iekārtu izvietošanas/montāžas darbu nodrošināšana aparatūras statnē/skapī;
 • aparatūras skapja izvietošanas/montāžas darbu nodrošināšana Latvenergo ITT Datu centra telpā;
 • ārkārtas gadījumā infrastruktūras dublēšana;
 • datu aizsardzība no nesankcionētas piekļuves;
 • torņu un telpu vietas noma;
 • sistēmu nepārtraukta darbība 24x7, ko nodrošina kvalificēti AS “Latvenergo” darbinieki un Datu centra infrastruktūra bez klienta resursu izmantošanas.


Piekļuve kabeļu kanalizācijai

Latvenergo ITT speciālistiem ir daudzu gadu pieredze elektronisko sakaru tirgū un zināšanas, kas palīdzēs izstrādāt labākos individuālus risinājumus Jūsu biznesam.

Aicinām Jūs sazināties ar  Latvenergo ITT speciālistiem, kas palīdzēs Jums atrast labāko risinājumu Jūsu biznesam teleconnect@latvenergo.lv vai izmantot formas: 


Kontakti

Adrese:

Ventspils iela 58, Rīga

E-pasts:

teleconnect@latvenergo.lv


AS "Latvenergo" Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju virziena (IT un T) Reģionālās ekspluatācijas Kabeļu dienests veic būvprojektu saskaņošanu elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā.
Jautājumu gadījumā, kas saistīti ar projektu saskaņošanu vai rakšanas darbiem izmantot e-pastu itt.kd@latvenergo.lv