Gada balva

Ar enerģētikas nozari tiešā veidā ik dienu saskaras katrs Latvijas iedzīvotājs un bez šīs tautsaimniecībai būtiskās nozares attīstības nav iespējama arī valsts izaugsme. Tādēļ, lai veicinātu nozares un zinātnes attīstību, izceltu izcilu jauno zinātnieku veikumu vai mūža devumu enerģētikā, ir iedibināta AS „Latvenergo” un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Gada balvas pasniegšana zinātniekiem. Šis ir viens no galvenajiem nozares notikumiem, kas ik gadu pulcē Latvijas vadošos inženiertehnisko zinātņu mācībspēkus, pētniekus, nozares ekspertus un līderus, AS „Latvenergo” speciālistus un LZA pārstāvjus.

Gada balva 2023:

Paziņojums

Rezultāti

Studiju noslēguma darbu konkurss

AS ”Latvenergo” katru gadu izsludina konkursu par labākajiem augstākās izglītības studiju noslēguma darbiem Latvenergo koncerna darbības virzieniem aktuālajās jomās.

2023.gada AS "Latvenergo" studiju noslēguma darbu konkurss:

Paziņojums

Pieteikuma anketa

Rezultāti

Stipendiju konkurss

AS "Latvenergo" izsludina stipendiju konkursu augstākās izglītības iestāžu studiju beidzējiem uz studiju noslēguma darbu izstrādes laiku, ja students raksta darbu par kādu no Latvenergo darbības virzieniem aktuālām tēmām. Tēmas sagatavo AS "Latvenergo" un saskaņo ar izglītības iestādēm.


2023.gada stipendiju konkurss:

Paziņojums

Nolikums

Pieteikuma anketa

Tēmas

Rezultāti