Noskaidroti uzvarētāji projektu konkursā “AS “Latvenergo” atbalsts valsts mēroga kultūras pasākumiem”


Lai paplašinātu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm un iesaistītu ziedošanas lēmumu pieņemšanā attiecīgo jomu ekspertus, 2017. gada pavasarī AS "Latvenergo” pieņēma Ziedošanas stratēģiju, saskaņā ar kuru AS "Latvenergo” finanšu līdzekļus kultūras jomā turpmāk ziedos caur sadarbības organizāciju administrētiem projektu konkursiem. Par AS “Latvenergo” sadarbības partneri kultūras jomā izvēlēts nodibinājums “Valsts kultūrkapitāla fonds” (VKKF). Izvēle izdarīta, izvērtējot organizācijas pieredzi projektu konkursu administrēšanā, administratīvo kapacitāti, darbības mērogu, atpazīstamību un reputāciju, un sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Pamatojoties uz AS "Latvenergo” un VKKF noslēgto dāvinājuma līgumu, VKKF 2017. gada oktobrī aicināja juridiskas personas, kuru statūtos vai nolikumā kā pamatdarbības veids ir noteikta ar kultūru vai mākslu saistīta darbība, pieteikties atbalsta saņemšanai valsts mēroga kultūras pasākumiem.

Projektu konkursā „AS „Latvenergo” atbalsts valsts mēroga kultūras pasākumiem”  bija pieejami 150 000 EUR. Konkursa mērķis ir atbalstīt Latvijas kultūras procesam nozīmīgu pasākumu norisi, kas piesaista plašu mērķauditoriju un veicina Latvijas kultūrvides saglabāšanu un attīstību vietējā un starptautiskā kontekstā.

Projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2017. gada 24. novembrī. Kopumā konkursā tika saņemti 99 projektu pieteikumi par kopējo summu 3,3 milj. eiro. Iesniegto projektu summa ievērojami pārsniedz projektu konkursā pieejamo finansējumu Latvijā.

2017. gada 21. decembrī VKKF padomes sēdē, kurā piedalījās kultūras ministre, Finanšu ministrijas pārstāvis, Nacionālās kultūras padomes pārstāvis, Radošo savienību padomes pārstāvis, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, VKKF nozares ekspertu komisiju priekšsēdētāji, Zemkopības ministrijas pārstāvis, AS "Latvijas valsts meži" pārstāvis un AS "Latvenergo" pārstāvis, tika pieņemts lēmums piešķirt AS "Latvenergo" atbalstu 6 valsts mēroga kultūras pasākumiem: 

 • Latvijas Nacionālā teātra simtgade "Gribu Latviju" –  39 000 EUR
  Projektā Latvijas Nacionālā teātra simtgade "Gribu Latviju" paredzēta divu lielās zāles izrāžu sagatavošana – Raiņa "Pūt, vējiņi!" Elmāra Seņkova režijā un Zigfrīda fon Fēgezaka romāna "Baltiešu gredzens” pirmiestudējums Latvijā Viestura Kairiša režijā, kā arī Jaunās zāles programmas izstrāde ar četriem starpdisciplināriem darbiem.
   
 • Festivāls "Rīgas ritmi 2018" – 33 746 EUR
  Festivāls "Rīgas ritmi" kopš 2008. gada ir vienīgais Latvijas mūzikas pasākums, kas reģistrēts starptautiskajā džeza asociācijā "Europe Jazz Network". "Rīgas ritmi 2018" organizēs koncertus, meistarklases un latviešu mūzikas programmas, iesaistot Latvijas un ārvalstu mūziķus.
       
 • Programma "AVANTI! - Latvijai"– 21 900 EUR
  Programma "AVANTI! - Latvijai" ir starptautisks jauniešu mūzikas festivāls, kā arī mūzikas un mākslas izglītības programma. 2018. gada "AVANTI! - Latvijai" notiks vairākās sesijās ar mūziķu atlasi, koncertiem, meistarklasēm un koncertlekcijām visai ģimenei. Gada laika ir paredzēti 50 koncerti vairākās Latvijas pilsētās.
   
 • 23. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls –  25 000 EUR
  23. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls ietver dejas izrādes, koncertus, vizuālās mākslas izstādes, kino seansus un meistarklases daudzās Latvijas pilsētās un reģionos.
     
 • XV Kremerata Baltica festivāls "Dzintaru mūzika"–  21 840 EUR
  2018. gada septembrī XV Kremerata Baltica festivālā "Dzintaru mūzika" notiks četri koncerti ar vadmotīvu "Lieliskā Austrumeiropa". Festivāla galvenie viesi būs komponisti Leonīds Desjatņikovs un Andris Dzenītis. Festivālā būs daudz dzirdami Franča Šūberta un Frederika Šopēna skaņdarbi.
     
 • Dokumentālo filmu cikls "Būt latvietim". Vācija – 8 514 EUR
  Dokumentālo filmu ciklā "Būt latvietim" Latvijas skatītājiem tiek demonstrētas filmas par latviešu dzīvi ārpus Latvijas, akcentējot nacionālās identitātes saglabāšanu ārpus dzimtenes. Filmēšanas grupa jau ir izveidojusi filmas par latviešu kopienām Amerikas Savienotajās valstīs, Kanādā, Brazīlijā, Austrālijā, Zviedrijā un Īrijā. Projekta ietvaros plānots sagatavot filmu par latviešu dzīvi Vācijā.