Noskaidroti konkursa uzvarētāji AS "Latvenergo" finansējumam bērnu un jauniešu komandu sporta spēļu attīstībai


Biedrības "Latvijas komandu sporta spēļu asociācija" komandu sporta spēļu federācijām izsludinātajam konkursam "AS "Latvenergo" atbalsts konkurētspējas un masveidības veicināšanai bērnu un jauniešu komandu sporta spēlēs" noskaidroti uzvarētāji. 

Konkursā uzvar Latvijas Basketbola savienība ar projektu "Jaunatnes basketbola attīstības ceļš", saņemot visaugstāko vērtējumu un 70 000 EUR projekta īstenošanai. 2. un 3. vietas ieguvēji - Latvijas Futbola federācijas projekts "Pirmskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošos izglītības iestāžu (2. - 3. klases) futbola festivāls" un Latvijas Florbola savienības projekts "Florbols skolās" katrs saņem 15 000 EUR atbalstu projekta īstenošanai. Atbalsta saņēmēji projektu īstenos līdz 2021. gada beigām.

Biedrības "Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija" izpilddirektors Kaspars Gorkšs: "Ar Latvenergo atbalstu basketbolā varēs īstenot talantīgo jauniešu, treneru un tiesnešu apmācību programmu, futbols saņems atbalstu bērnudārzu un sākumskolas festivālam, bet skolās tiks organizētas īpašas sporta stundas florbolā. Komandu sporta veidi ļauj vienlaikus attīstīt fiziskās un sociālās iemaņas, tāpēc paldies Latvenergo, ka ar šo atbalstu varēsim uzrunāt un sportā iesaistīt vairāk bērnu."

Konkursam tika iesniegti 8 pieteikumi no 6 komandu sporta spēļu organizācijām. Projektu pieteikumus izvērtēja un uzvarētājus noskaidroja ekspertu komisija, kurā darbojās biedrības "Latvijas komandu sporta spēļu asociācija", Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta, biedrības "Latvijas Sporta izglītības iestāžu "Direktoru padome"", Ekonomikas ministrijas un AS "Latvenergo" pārstāvji.

Biedrība "Latvijas komandu sporta spēļu asociācija" konkursu "AS "Latvenergo" atbalsts konkurētspējas un masveidības veicināšanai bērnu un jauniešu komandu sporta spēlēs" organizē bērnu un jauniešu sporta aktivitāšu atbalstam, lai veicinātu komandu sportu Latvijā, izkoptu sporta pratību un ieradumus, meiteņu īpatsvara palielināšanu komandu sporta spēlēs un komandu sporta spēļu izlašu konkurētspēju jaunatnes izlašu līmenī.


Par ziedošanu:

Ziedošana ir viens no AS "Latvenergo" korporatīvās sociālās atbildības veidiem, un kopš 2009. gada uzņēmums ziedo izglītības un zinātnes, kultūras un sociālā jomā. Lai veicinātu pārskatāmību, nodotu ziedošanas lēmumu pieņemšanu attiecīgo jomu ekspertiem un paplašinātu ieinteresēto pušu iesaisti ziedojumu lēmumu pieņemšanā, atbilstoši ziedošanas stratēģijai AS "Latvenergo" 2018. gadā uzsāka finanšu līdzekļu ziedojumus sadarbības organizācijām projektu konkursu organizēšanai.

AS "Latvenergo" 2021. gada sākumā ir pieņēmusi jaunu ziedošanas stratēģijas redakciju: https://latvenergo.lv/lv/sociala-atbildiba/par-ksa.

Tajā aktualizēti jauni ziedošanas uzdevumi, tajā skaitā:

  • papildināt mācību bāzi skolotājiem un pasniedzējiem eksakto zinātņu jomā, veicināt izcilu fizikas kabinetu izveidi Latvijas vispārizglītojošās skolās;
  • atbalstīt bērnu un jauniešu sporta aktivitātes;
  • atbalstīt bērnu un pieaugušo ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes celšanu, arī energoefektīvu risinājumu jomā.

Atbilstoši šiem uzdevumiem AS "Latvenergo" turpina sadarbību konkursu organizēšanā ar nodibinājumu Fonds "Ziedot.lv" un ir piesaistījusi jaunus partnerus – nodibinājumu "Iespējamā misija" un biedrību "Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija". Partneri ir izraudzīti, ievērojot to pieredzi projektu konkursu administrēšanā, administratīvo kapacitāti, darbības mērogu, atpazīstamību un reputāciju, kā arī sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv