Noskaidroti uzvarētāji projektu konkursā “AS ”Latvenergo” atbalsts sociālās palīdzības veicināšanai”


Lai paplašinātu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm un iesaistītu ziedošanas lēmumu pieņemšanā attiecīgo jomu ekspertus, 2017.gada pavasarī AS "Latvenergo" pieņēma Ziedošanas stratēģiju.AS "Latvenergo" finanšu līdzekļus sociālajā jomā turpmāk ziedos caur sadarbības organizāciju administrētiem projektu konkursiem. Par AS "Latvenergo" sadarbības partneri sociālajā jomā izvēlēts nodibinājums “Fonds “Ziedot.lv”” (Ziedot.lv). Izvēle izdarīta, izvērtējot organizācijas pieredzi projektu konkursu administrēšanā, administratīvo kapacitāti, darbības mērogu, atpazīstamību un reputāciju, un sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Pamatojoties uz AS "Latvenergo" un nodibinājuma "Fonds "Ziedot.lv"" (Ziedot.lv) noslēgto dāvinājuma līgumu, Ziedot.lv 2017.gada oktobrī izsludināja pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem.

Projektu konkursā "AS "Latvenergo"" atbalsts sociālās palīdzības veicināšanai” bija pieejami 150 000 EUR šādās jomās:

 • Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
 • Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām.

Projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2017.gada 21.novembrī. Kopumā konkursā tika saņemti pieteikumi no 136 organizācijām par kopējo summu 2,1 milj. eiro. Iesniegto projektu summa 14 reizes pārsniedz projektu konkursā pieejamo finansējumu, kas apliecina sociālā atbalsta sniegšanas aktualitāti Latvijā.

2017. gada 12. decembrī Mērķziedojuma padome, kurā piedalījās "Ziedot.lv", Latvijas Pašvaldību savienības, Labklājības ministrijas un AS "Latvenergo" pārstāvis, pieņēma lēmumu piešķirt AS "Latvenergo" atbalstu sociālās palīdzības veicināšanai 10 sociālās jomas projektiem, nodrošinot palīdzību vairākiem tūkstošiem cilvēku visā Latvijā:

 • Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons” – 35 000 EUR
  Projekts sniegs atbalsta pasākumus ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām, nodrošinot specializēto auklīšu dienestu bērniem ar īpašām vajadzībām vairāk nekā 3000 stundu apjomā ģimenēm visā Latvijā.

 • Nodibinājums "Fonds "Nāc līdzās!"" – 25 000 EUR
  175 bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām tiks iesaistīti mākslas festivāla „Nāc līdzās!”aktivitātēs un noslēguma sarīkojumā, sniedzot iespēju attīstīt šīs mērķgrupas talantus un iepazīstinot plašāku sabiedrību ar bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām radošajām spējām.
 • Biedrība "Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem" – 21 700 EUR
  Iniciatīva "Lielas rūpes par mazajiem" nodrošinās 54 bērniem no bērnu namiem u.c. institūcijām aprūpētāju Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Torņakalna novietnē.

 • Biedrība "Oranžais Stars" – 18 790 EUR
  Projekts nodrošinās psihosociālo atbalstu līdz pat 360 ģimenēm ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām visā Latvijā.

 • Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Laimiņa" – 16 300 EUR
  Projekts "Darboties prieks 2018" sniegs iespēju 150 Dobeles novada bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kā arī viņu ģimenes locekļiem un citām atbalstošām personām, saņemt iespēju uzturēties drošā un pielāgotā vidē un piedalīties radošajās aktivitātēs.

 • Biedrība "Brīnummāja" – 11 784.90 EUR
  Projekta ietvaros 65 bērni un jaunieši ar autiskā spektra traucējumiem, vieglu un vidēju garīgo atpalicību, hiperaktivitātes sindromu, runas attīstības traucējumiem un uzvedības traucējumiem saņems bezmaksas 90 Marte Meo un 140 TOMATIS terapijas.

 • Biedrība "Alianse Latvija bez bāreņiem" – 11 703 EUR
  Mentoringa programma "Viena cerība", nodrošinās 30 bērnus no bērnu namiem ar individuālu mentoru, kurš ilgtermiņā reizi nedēļā brīvprātīgi pavadīs laiku ar bērnu, sagatavos patstāvīgai dzīvei, veidos stabilas ilgtermiņa attiecības, palīdzēs noteikt un sasniegt bērna individuālus mērķus.

 • Biedrība Invalīdu apmācības un dienas centrs "AUSMA" – 4 200 EUR
  Projekts "Kusties brīvi" dos iespēju 50 Jēkabpils, Aizkraukles, Kokneses, Krustpils, Neretas, Preiļu un Salas novada personām ar īpašām vajadzībām apmeklēt fizioterapeita nodarbības.

 • Biedrība "Zvannieku mājas" – 3 302.10 EUR
  Projekta ietvaros tiks iekārtota Montesori terapijas istaba līdz pat 100 bērniem ar invaliditāti, ar uzmanības, uzvedības vai citiem traucējumiem.

 • Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība– 2 220 EUR
  Projekts sniegs atbalstu līdz pat 47 bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām Balvu novadā, organizējot regulāras radošās nodarbības un attīstot radošās prasmes.

Nākamo projektu konkursu plānots izsludināt 2018.gadā, informāciju publicējot Ziedot.lv un AS "Latvenergo" interneta vietnēs.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv