Noskaidroti AS "Latvenergo" sociālās jomas otrā projektu konkursa uzvarētāji


Lai paplašinātu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm un iesaistītu ziedošanas lēmumu pieņemšanā attiecīgo jomu ekspertus,  AS "Latvenergo"  finanšu līdzekļus sociālā atbalsta jomā otro gadu pēc kārtas ziedo caur sadarbības organizācijas administrētu projektu konkursu. Par AS "Latvenergo" sadarbības partneri sociālajā jomā izvēlēts nodibinājums "Fonds "Ziedot.lv""  (Ziedot.lv). Izvēle izdarīta, izvērtējot organizācijas pieredzi projektu konkursu administrēšanā, administratīvo kapacitāti, darbības mērogu, atpazīstamību un reputāciju, un sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Caurskatāmā AS “Latvenergo” ziedojumu atbalsta sadales procesā par projektu atbalstu lēma Mērķziedojuma padomes pārstāvji no Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, AS "Latvenergo" un Ziedot.lv. Mērķziedojumu padomes pārstāvji koleģiāli pieņēma lēmumu finansējuma piešķiršanaišādiem projektiem:

 • Biedrība "Skalbes" – 9 600 EUR
  Projekts nodrošinās speciālistiem divu dienu apmācības par palīdzību cilvēkam, kurš ir gatavs atņemt sev dzīvību, pamatojoties uz ASV izstrādātu efektīvu un zinātniski pamatotu metodiku "CAMS".
 • Nodibinājums "Centrs Dardedze"– 4 154.8 EUR
  Centra "Dardedze" psihologi saņems supervīzijas par vardarbības gadījumiem, kā arī tiks izvērtēti un izsvērti izpētes materiāli nodošanai sociālajam dienestam.
 • Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS"– 7 640 EUR
  Nodibinājums nodrošinās Jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanu bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām un/ vai sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām, tajā skaitā interneta vietnes www.asistenti.lv papildināšanu ar tiesību un iespēju sadaļu un sociālo mentoru apmācības.
 • Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!"– 10 000 EUR
  Projekts dos iespēju bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām sniegt priekšnesumus mākslas festivālā "Nāc līdzās" kopā ar profesionāliem skatuves māksliniekiem.
 • Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""–  5 775 EUR
  Biedrības mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, kuru dalībnieki ir pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, sniegs koncertus Latvijas speciālās skolās, iedrošinot arī citus speciālo skolu jauniešu kolektīvus.
 • Nodibinājums "Dzintara lapsas fonds"–  5 190 EUR
  Projekta ietvaros plānots nodarbību cikls sociālo risku grupu ģimenēm, lai preventīvi mazinātu vardarbības riskus, veicinātu drošu piesaisti, minimizētu disfunkcionālu audzināšanas principu tālāku izplatīšanos sociāli nelabvēlīgā vidē.
 • Biedrība "NEPALIEC VIENS" – 5 865 EUR
  Projekta mērķis ir jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem dot iespēju draudzēties ar vienaudžiem, atrast piemērotas brīvā laika pavadīšanas iespējas un dot iespēju viņiem justies un būt tādiem kā citiem vienaudžiem.
 • Nodibinājums "Liepājas reģionālās slimnīcas atbalsta fonds" – 3040 EUR
  Nodibinājums organizēs 4 seminārus, kuros cilvēki ar īpašām vajadzībām, piederīgie un paliatīvās aprūpes darbinieki un atbalsta personas tiks apmācīti par enterālo barošanu, enterālās barošanas ierīcēm, perkutānās endioskopiskās gastronomijas zondes kopšanu, pārtikas produktiem.
 • Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" – 9680 EUR
  Projekta ietvaros tiks nodrošināta brīvprātīgo apmācība un informācijas materiālu sagatavošana, lai pēc iespējas kvalitatīvāk varētu palīdzēt cilvēkiem, kuri pret savu gribu kļuvuši sociāli mazaizsargāti.
 • Biedrība "Centrs MARTA" - 9 674.03 EUR
  Projekts nodrošinās pilnu starpdisciplinārā modelī balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām Liepājā un tās apkārtnē dzīvojošām sievietēm. Pakalpojumā ietilpst sociālā darbinieka, psihologa, jurista un citu speciālistu koordinēts atbalsts cietušajām.
 • Biedrība "Atbalsta grupa personām ar garīgās veselības traucējumiem un to piederīgajiem "Gaismas stars"" – 570 EUR
  Projekta aktivitātes paredz ieviest Dienas aprūpes centrā "Gaismas stars" jaunu atbalsta- izglītojošu programmu "Veselības atjaunošanas rīcības plāns" par pamatu ņemot ASV organizācijas "Advocates for Human Potential" materiālus.
 • Biedrība "Alianse Latvija bez bāreņiem" – 2 585.93 EUR
  Projekta ietvaros bērni no aprūpes iestādēm tiks nodrošināti ar mentoriem, kuri ilgtermiņā individuāli pavadīs laiku ar bērniem, sagatavos tos patstāvīgai dzīvei.
 • Nodibinājums "CAMPHILL NODIBINĀJUMS "ROŽKALNI"" - 1 225.24 EUR
  Projekts paredz pielāgot lauku saimniecību pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām un pieredzes apmaiņas pasākumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ģimenēm, sociālo iestāžu darbiniekiem un sociālās aprūpes programmu studentiem par dzīvi lauku saimniecībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.


Projektu pieteikumus varēja iesniegt no 2019.gada 1.februāra līdz 1.martam. Kopumā konkursā tika saņemti 94 pieteikumi par 569 tūkstošiem eiro. Konkursa rezultātā AS "Latvenergo" ziedojums sociālajai jomai 75 000 eiro apmērā sadalīts 13 biedrībām un nodibinājumiem no visas Latvijas. Iesniegto projektu vajadzības 7 reizes pārsniedza summu, kas pieejama. Pieprasījums norāda lielo aktualitāti sociālā atbalsta sniegšanā Latvijā.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv