10 Latvijas organizācijas saņems AS "Latvenergo" ziedojumu sociālās palīdzības atbalstam


Noskaidroti uzvarētāji AS "Latvenergo" sadarbībā ar nodibinājumu Fonds "Ziedot.lv" projektu konkursā bērnu un pieaugušo ar īpašām vajadzībām sociālajam atbalstam. 60 000 eiro atbalsts dos iespēju 627 cilvēkiem visā Latvijā saņemt attīstošās nodarbības, kā arī iegādāties speciālu aprīkojumu. Piecu gadu laikā kopējais atbalsta apjoms jau ir sasniedzis 405 000 eiro.

Ar nodibinājumu Fonds "Ziedot.lv" sociālās palīdzības jomā AS "Latvenergo" sadarbojas jau piekto gadu, ziedojot līdzekļus un īstenojot projektu konkursus. Tas ļauj gan visprecīzāk saprast sabiedrības vajadzības, gan arī nodrošina caurskatāmu projektu konkursa organizēšanu, izvērtēšanu, finansējuma līgumu slēgšanu ar konkursa uzvarētājiem un atskaišu apkopošanu.

Nodibinājuma Fonds "Ziedot.lv" vadītāja Rūta Dimanta stāsta: "Ļoti novērtējam uzņēmuma AS "Latvenergo" atbalstu bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām. Ziedojuma izlietojums dos iespēju sociāli jutīgo grupu pārstāvjiem gan saņemt attīstošas nodarbības, gan apmācīt speciālistus, gan iegādāties speciālu aprīkojumu."

Projektu konkursa "AS "Latvenergo" atbalsts bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām" izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu atbilstoši konkursa nolikumam veica konkursa ekspertu komisijas pārstāvji no Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, AS "Latvenergo" un nodibinājuma Fonds "Ziedot.lv".

Konkursa rezultātā AS "Latvenergo" ziedojums sociālā atbalsta jomā 60 000 EUR apmērā sadalīts 10 biedrībām un nodibinājumiem, kas dos iespēju 627 bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām saņemt atbalstu visā Latvijā:

Biedrība TEPAT un KOPĀ – 5 694,62 EUR
Iegādāsies interaktīvo grīdu, lai 50 bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem no Ikšķiles un Ogres novada būtu iespēja integrēties kolektīvā ar spēlēm un atraktīvu līdzdarbošanos.

Nodibinājums Ģimeņu un bērnu attīstības centrs "Brīnumiņš" – 5 497,54 EUR 
Iegādāsies aprīkojumu un speciālas rotaļlietas, lai iekārtotu centrā pieskatīšanas telpu, ko izmantos 50 Kurzemes novada bērni ar īpašām vajadzībām, kas apmeklē Ģimeņu un bērnu attīstības centru “Brīnumiņš”, kamēr vecākiem tiek vadītas grupu nodarbības.

Biedrība "Autisma atbalsta punkts Rēzeknē" – 7 813,84 EUR
Nodrošinās dažādu speciālistu konsultācijas 40 bērniem ar īpašām vajadzībām (primāri ar autiskā spektra traucējumiem) un to vecākiem no Ilūkstes, Jēkabpils, Ludzas, Preiļu, Kārsavas, Rēzeknes un Viļānu novada.

Biedrība "Socintegra" – 5 220 EUR
Izveidos taustāmu objektu izstādi 50 neredzīgiem cilvēkiem. Tiks izveidoti 30 audioieraksti ar Rīgas arhitektūras objektu aprakstu un vadītas nodarbības neredzīgiem cilvēkiem.

Biedrība "Ģimeņu centrs TuTi" – 6 740 EUR
27 speciālisti turpinās attīstīt kompleksus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus iedzīvotājiem no Vidzemes. Saņemtais finansējums ļaus uzlabot sniegtā pakalpojuma kvalitāti 60 bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām individuālās un grupu nodarbībās, iegādāties nodarbībām nepieciešamo aprīkojumu, materiālus, mēbeles un gaismas/ūdens galdu.

Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!"  10 000 EUR
Organizēs ikgadējo Ziemassvētku labdarības koncertu, kas dos būtisku atbalstu 137 personām ar īpašām vajadzībām no visas Latvijas. Talantīgi cilvēki ar īpašām vajadzībām dziedās, muzicēs, spēlēs mūzikas instrumentus un baudīs pilnvērtīgu uzstāšanos uz skatuves.

Nodibinājums ''Zantes ģimenes atbalsta centrs'' – 2 175 EUR
Sniegs atbalstu 100 bērniem ar īpašām vajadzībām, kuri uzturas "Zantes ģimenes atbalsta centrā", kā arī audžuģimeņu vai aizbildņu aizgādībā esošiem bērniem smilšu terapijas nodarbības, klīniskā psihologa konsultācijas un izbraucienu uz Mini ZOO.

Biedrība "Pīlādzītis klubs" – 5 336 EU
Iegādāsies 4 Barboleta līdzsvara platformas un apmācīs divus pedagogus, lai 50 bērniem ar īpašām vajadzībām no Krāslavas novada sniegtu attīstošās nodarbības.

Nodibinājums "HOSPISS LV" " – 1 573 EUR
Iegādāsies āra telti, lai nodrošinātu 60 paliatīvās aprūpes pacientiem āra pasākumus.

Biedrība "NEPALIEC VIENS" – 9 950 EUR
Apmācīs jaunus speciālistus, kas strādās ar 20 bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem no visas Latvijas.

Projektu pieteikumus varēja iesniegt no 2022. gada 9.jūnija līdz 9.jūlijam. Kopumā konkursā tika saņemti 27 pieteikumi, kopējā atbalstam pieprasītā summa 162 086,80 EUR.

Lai veicinātu pārskatāmību, nodotu ziedošanas lēmumu pieņemšanu attiecīgo jomu ekspertiem un paplašinātu ieinteresēto pušu iesaisti ziedojumu lēmumu pieņemšanā, AS "Latvenergo" 2018. gadā uzsāka finanšu līdzekļu ziedojumus sadarbības organizācijām projektu konkursu organizēšanai. Konkursi sniedz informāciju sabiedrībai par pieejamo finansējumu attiecīgajā jomā, tādējādi nodrošinot vienādas tiesības un iespējas sabiedriskā labuma organizācijām pretendēt uz finansējumu.

Kā ziņots, sadarbībā ar nodibinājumu Fonds "Ziedot.lv" Latvenergo īsteno arī iniciatīvu 6 vasaras nometņu organizēšanai ukraiņu bērniem ar apmācībām latviešu valodā, vēsturē, kultūrā, tradīcijās, kulinārajā mantojumā un citos integrācijai būtiskos aspektos.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv