Publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie 2024.gada pirmā ceturkšņa rezultāti


Šodien, 31.maijā, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2024.gada pirmo trīs mēnešu periodu.

Līdzīgi kā pērn, Latvenergo koncerna darbību gada pirmajos trīs mēnešos būtiski ietekmēja Daugavas hidroelektrostaciju darbība. Lai arī tajās izstrādāts par 11% mazāk elektroenerģijas nekā pagājušā gada sākumā, tomēr arī šogad sasniegts viens no vēsturiski lielākajiem elektroenerģijas apjomiem 3 mēnešu periodā – 1 401 GWh. Samazinoties dabasgāzes cenai, par 52% vairāk elektroenerģijas saražots AS "Latvenergo" TEC – 911 GWh. Kopumā koncernā saražots par 6% vairāk elektroenerģijas nekā attiecīgajā periodā pērn jeb 2 319 GWh. Tādējādi Latvenergo koncernā ir saražots 41% no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma. 

Līdz ar to Latvenergo koncerns ir noturējis eksporta pozīciju arī 2024.gada 3 mēnešu periodā, klientiem pārdodot par 14% vairāk elektroenerģijas nekā attiecīgajā periodā pērn. Nepārtraukti aug Elektrum klientu skaits – elektroenerģijas klientu skaits pieaudzis līdz 853 tūkstošiem, savukārt dabasgāzes klientu skaits dubultojies un ir 54 tūkstoši. 

Gan tirdzniecībā, gan jaunu elektroenerģijas ražošanas jaudu izaugsmē īpaši attīstās koncerna eksporta tirgi. Ārpus Latvijas pārdoti 43% elektroenerģijas, audzis arī klientu skaits līdz 238 tūkstošiem. Lietuvā un Igaunijā jau darbojas pirmie Elektrum  saules enerģijas parki, kā arī Lietuvā tiek būvēts pirmais Latvenergo koncerna vēja enerģijas parks.

Mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas un dabasgāzes pieaugums, Elektrum klientu skaita pieaugums, kā arī labāki sadales segmenta rezultāti pozitīvi ietekmēja koncerna finanšu rezultātus. 2024.gada pirmajā 3 mēnešos Latvenergo koncerna EBITDA pieaugusi par 42% un sasniedz 221,1 miljonu EUR, koncerna ieņēmumi ir 599,3 miljoni EUR, kas ir par 18% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, un peļņa ir 172,4 miljoni EUR jeb par 59% lielāka nekā gadu iepriekš. 

2024.gada pirmajos 3 mēnešos Latvenergo koncernā saražots par 6% vairāk elektroenerģijas nekā attiecīgajā periodā pērn jeb 2 319 GWh. Lielāko daļu no tā veido Daugavas HES, kurās izstrādāts viens no vēsturiski lielākajiem elektroenerģijas apjomiem 3 mēnešu periodā – 1 401 GWh, kas gan 2024.gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2023.gada attiecīgo periodu, zemākas pieteces dēļ ir par 11% mazāks.

Savukārt, dabasgāzes cenām samazinoties līdz 2021.gada līmenim, enerģijas ražošanas tirgū arvien vairāk konkurēja AS "Latvenergo" TEC. Elektroenerģijas izstrāde tajās sasniedza 911 GWh, kas ir par 52% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš. AS "Latvenergo" TEC darbība tiek pielāgota elektroenerģijas tirgus apstākļiem un siltumenerģijas pieprasījumam.

Pieaudzis arī saražotās siltumenerģijas apjoms par 12%, un tas sasniedza 903 GWh. Koncernā saražotās elektroenerģijas apjoms veidoja 41% no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma, no kuriem 61% elektroenerģijas saražots no atjaunīgajiem energoresursiem.

Izmantojot eksporta pozīcijas sniegtās priekšrocības un sekmīgi darbojoties tirgū, Latvenergo 2024.gada pirmajos 3 mēnešos klientiem Baltijā pārdevis 1 867 GWh elektroenerģijas, kas ir par 14% vairāk nekā gadu iepriekš. Elektrum elektroenerģijas klientu skaits pārsniedz 853 tūkstošus. Elektroenerģijas tirdzniecības apjoma pieaugumu būtiski ietekmēja pārdošanas apjoma pieaugums Lietuvas mājsaimniecību tirgū. Jāuzsver koncerna darbība eksporta tirgos - ārpus Latvijas ir pārdoti 43% no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoma, kā arī klientu skaits sasniedzis jau 238 tūkstošus.

Savukārt dabasgāzes klientu skaits ir dubultots līdz 54 tūkstošiem, un pārdotās dabasgāzes apjoms pieaudzis par 46%, sasniedzot 455 GWh. Ieskaitot vairumtirdzniecību, pārdotas 930 GWh dabasgāzes, kas ir teju trīs reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn.

Virzoties uz stratēģijā 2022.–2026.gadam izvirzītajiem mērķiem, Latvenergo koncerns mērķtiecīgi attīsta AER jaudas visā Baltijā, attiecīgi augot arī kopējam investīciju apjomam – šogad pirmajos 3 mēnešos tas ir 49,8 miljoni EUR, kas ir par 38% jeb 13,6 miljoniem EUR vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. No tā 1/4 no jeb 12,2 miljoni EUR novirzīti saules parku attīstībai. Pārskata perioda beigās Baltijā ar Elektrum zīmolu elektroenerģiju ražo jau 8 saules parki ar kopējo jaudu teju 37 megavatu (MW). Tāpat šogad uzsākta ceļu un turbīnu pamatu izbūve pirmajai Latvenergo koncerna vēja elektrostacijai Lietuvā, Akmenes rajonā, ar jaudu līdz 15 MW. Koncernam Baltijā projektēšanas vai celtniecības stadijā ir saules un vēja parki ar kopējo jaudu virs 400 MW, un to nodošana ekspluatācijā sagaidāma pakāpeniski 2024. – 2025.gadā.

2024.gada 23.maijā AS "Latvenergo" ir iegādājusies Utilitas Wind OÜ projektu UAB Telšių vėjo parkas, kas ļaus uzsākt vēja enerģijas ražošanu ar jaudu 124 MW jau 2026.gada pirmajā ceturksnī. AS "Latvenergo" akcionāra akcepts šim projektam tika saņemts 2024.gada 17. maija AS "Latvenergo" akcionāru sapulcē. Sagaidāmās vēja parka būvniecības izmaksas plānotas aptuveni 200 miljonu EUR apmērā. Projekta ietvaros plānots uzstādīt 20 Vestas 6,2 MW vēja turbīnas, nodrošinot vairāk nekā 125 tūkstošiem mājsaimniecību ikgadējo elektroenerģijas patēriņu.

2024.gada pirmajos 3 mēnešos ir uzlabojušies arī sadales segmenta finanšu rezultāti, ko pozitīvi ietekmēja jauno tarifu ieviešana, tarifa aprēķinā palielinot tarifa maksas fiksētās daļas īpatsvaru, kas ir atbilstošāks risinājums faktiskajai sadales tīkla uzturēšanas izmaksu struktūrai, kā arī sadalītās elektroenerģijas pieaugums par 3%.

Mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas un arī dabasgāzes pieaugums, Elektrum klientu skaita pieaugums, kā arī labāki sadales segmenta rezultāti ir faktori, kas pozitīvi veicinājuši koncerna finanšu rezultātus. Tāpat arvien lielāka ietekme uz finanšu un darbības rādītājiem ir jaunajiem biznesa veidiem. Marta beigās Elektrum Drive elektroauto uzlādes tīkls sasniedz 460 pieslēgvietu Baltijā, un tajās veiktas vairāk nekā 25,6 tūkstoši uzlādes 570 MWh apmērā, sniedzot 350 tonnu CO2 izmešu ietaupījumu.

Visu faktoru ietekmē 2024.gada pirmajos 3 mēnešos Latvenergo koncerna EBITDA pieaugusi par 42% un sasniedz 221,1 miljonu EUR, koncerna ieņēmumi ir 599,3 miljoni EUR, kas ir par 18 % mazāk nekā gadu iepriekš, un peļņa ir 172,4 miljoni EUR jeb par 59% lielāka nekā attiecīgajā periodā pērn.

Pēc pārskata perioda beigām 29.maijā AS "Latvenergo" akcionārs lēma izmaksāt valstij dividendēs 212,2 miljonus EUR par 2023.gada peļņu. Par izmaksātajām dividendēm AS "Latvenergo" veiks aptuveni 48 miljonu EUR uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksu, tādejādi kopumā nodrošinot vairāk nekā 260 miljonu EUR iemaksu Latvijas valsts budžetā.

Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2024.gada 6 mēnešu periodu tiks publicēti 30.augustā, un 9 mēnešu periodu – 29.novembrī. Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2024.gada 3 mēnešu periodu pieejami sadaļā Investoriem/Pārskati.


Paziņojums (PDF)