Latvenergo koncerna nerevidētie 2019.gada pirmā pusgada rezultāti


Šodien, 30.augustā, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2019.gada pirmajiem sešiem mēnešiem. 

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2019.gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, nav būtiski mainījušies un ir 451,6 milj. eiro. Savukārt koncerna EBITDA ir 147,0 milj. eiro, kas ir par 22% mazāk nekā pagājušajā gadā, ko līdz ar mazāku pieteci noteica elektroenerģijas izstrādes kritums Daugavas HES. Šajā pusgadā Latvenergo koncerns ir sekmīgi turpinājis darbību dabasgāzes tirgū, pārdodot 143 GWh dabasgāzes, kas ir gandrīz trīs reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tāpat par 45 GWh audzis Baltijas valstīs mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoms. Intensīvi palielināts saules paneļu uzstādīšanas līgumu skaits. 

2019.gada pirmajā pusgadā Latvenergo koncerns atbilstoši darbības stratēģijai ir sekmīgi darbojies jaunos tirgos un intensīvi piedāvājis jaunus pakalpojumus ar Elektrum zīmolu. 

Šī gada februārī Latvenergo uzsāka dabasgāzes tirdzniecību mājsaimniecībām un kopumā šogad jau ir pārdotas 143 GWh dabasgāzes (2018.gada 1. pusgadā – 51 GWh). Dabasgāzes biznesa klientu skaits Baltijas valstīs ir 618. Kopējais koncerna patērētais un klientiem pārdotais dabasgāzes apjoms pārskata periodā sasniedz 3 274 GWh; Latvenergo koncerns ir otrais lielākais dabasgāzes patērētājs Baltijas valstīs. 

Vērienīgi audzis Elektrum Solārais saules paneļu noslēgto līgumu skaits – 2019.gada 1.pusgada beigās tie ir vairāk nekā 130 līgumi. Būtiskākais pieaugums ir Lietuvas tirgū. 2019.gada 6 mēnešos Elektrum Solārais saules paneļi uzstādīti 66 klientiem ar kopējo jaudu 530 kW. Elektrum aktīvi attīstījis arī tādu produktu tirdzniecību, kas klientiem sniedz pievienoto vērtību, ir loģiski, piemēroti un vajadzīgi – bez Elektrum Solārais un Viedā māja produktiem no šī gada maija Elektrum e-veikalā tiek piedāvātas arī LED spuldzes un elektriskie skrejriteņi. 

2019.gada 1.pusgadā Latvenergo koncerns savās ražotnēs ir saražojis 2 373 GWh elektroenerģijas un 1 139 GWh siltumenerģijas. Elektroenerģijas izstrādes apjoms Daugavas hidroelektrostacijās līdz ar aptuveni divas reizes zemāku pieteci nekā pērn ir samazinājies par 42% un ir 1 141 GWh. Savukārt AS "Latvenergo" termoelektrostacijās (TEC), kuru nozīme Baltijas valstu mērogā ir vēl vairāk kāpusi līdz ar degslānekļa staciju elektroenerģijas izstrādes būtisko samazinājumu Igaunijā, šī gada pirmajā pusē ir saražots par 6% vairāk elektroenerģijas nekā pērn – 1 205 GWh. Saražotās siltumenerģijas apjoms 2019.gada pirmajā pusgadā ir samazinājies par 21%, salīdzinot ar attiecīgo periodu pagājušā gadā, ko ietekmēja konkurence un siltāki laikapstākļi apkures sezonā. 

Pārskata periodā klientiem Baltijā kopumā ir pārdotas 3 365 GWh elektroenerģijas, kas ir par 45 GWh vairāk nekā pērn. Ārpus Latvijas kopējais elektroenerģijas klientu skaits sasniedz 35 tūkstošus, kuriem pārdota aptuveni 1/3 no kopējā mazumtirdzniecībā realizētā elektroenerģijas apjoma – 1 233 GWh. 

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2019.gada pirmajā pusgadā ir līdzvērtīgi pagājušajam gadam – 451,6 milj. eiro.Koncerna EBITDA ir samazinājusies par 22% un ir 147,0 milj. eiro, bet koncerna peļņa ir 54,0 milj. eiro (pērn – 97,2 milj. eiro). Rezultātus galvenokārt ietekmēja mazāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES. 

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2019.gada pirmajā pusgadā ir pieaudzis par 3%, salīdzinot ar pagājušā gada pirmajiem sešiem mēnešiem, un sasniedz 99,6 milj. eiro. 82% no kopējām investīcijām ieguldīti tīklu modernizācijā, lai nodrošinātu augstāku pakalpojumu kvalitāti un drošumu. Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā, kas nodrošinās to darbību nākamos 40 gadus, šajā pusgadā ir ieguldīti 8,5 milj. eiro, bet kopumā paredzēts investēt vairāk nekā 200 milj. eiro līdz 2022.gadam. Šogad ir paredzēts pabeigt Kurzemes loka izbūvi, kopumā investējot nepilnus 230 milj. eiro. Savukārt līdz 2020.gada beigām paredzētaTrešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma starp Igauniju un Latviju izbūve, kurā investīcijas sasniegs nepilnus 100 milj. eiro. 

14.jūnijā AS "Latvenergo" septīto gadu pēc kārtas saņēma Ilgtspējas indeksa Platīna (augstāko) kategoriju, kā arī augstāko novērtējumu savas dalības vēsturē – 97,3%. Uzņēmuma augsto novērtējumu atbilstoši starptautiskām prasībām visos korporatīvās sociālās atbildības virzienos veicina ilgtspējīgi kapitālieguldījumi, atbildība pret klientu, vidi un darbiniekiem, starptautiskai praksei atbilstoša pārvaldība. 

Nākamais Latvenergo koncerna 2019.gada starpperiodu pārskats par 9 mēnešiem tiks publicēts 29.novembrī. Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2019.gada 6 mēnešu periodu pieejami sadaļā Pārskati.