Publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie 2023. gada pirmā ceturkšņa rezultāti


Šodien, 31. maijā, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2023. gada pirmo trīs mēnešu periodu.

Gada pirmajos trīs mēnešos Latvenergo koncerna finanšu rezultātus visbūtiskāk ietekmēja elektroenerģijas ražošanas pieaugums hidroelektrostacijās. Pieaugot pietecei Daugavā, HES ir saražots par 77 % vairāk elektroenerģijas nekā attiecīgajā periodā pērn. Tāpat kopumā 2023. gada pirmajā ceturksnī klientiem pārdots par 15 % vairāk elektroenerģijas nekā attiecīgajā periodā pērn. Strauji audzis Elektrum klientu skaits – elektroenerģijas klientu skaits palielinājies par 10 % līdz vairāk nekā 832 tūkstošiem, savukārt dabasgāzes klientu skaits palielinājies par 42 % līdz vairāk nekā 27 tūkstošiem. 

Daugavas HES saražotās elektroenerģijas, koncerna pārdotā elektroenerģijas apjoma un klientu skaita pieaugums ir atstājis pozitīvu ietekmi uz koncerna finanšu rezultātiem. 2023. gada pirmajā ceturksnī Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 729,4 miljoni EUR, kas ir par 79 % vairāk nekā pērn, bet koncerna EBITDA pieauga par 26 % un sasniedz 155,7 miljonus EUR. Pēc pārskata perioda beigām AS "Latvenergo" izmaksājis valstij dividendes par 2022. gada peļņu 134,0 miljonus EUR.

Līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā 2022. gadā Eiropa piedzīvoja strauju elektroenerģijas un dabasgāzes cenu pieaugumu. Eiropas Savienības valstis īsteno vienotus pasākumus enerģijas cenu kāpuma ierobežošanai un enerģijas piegādes drošības nodrošināšanai. No 2023. gada sākuma elektroenerģijas cenas ir mazinājušās – Nord Pool elektroenerģijas sistēmas vidējā cena samazinājās par 22 %, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, un sasniedza 85 EUR/MWh. To ietekmēja energoresursu – galvenokārt dabasgāzes – cenu samazinājums. Latvijā elektroenerģijas cena samazinājās pat par 28 % un sasniedza 100 EUR/MWh.

2023. gada pirmajā ceturksnī vidējā ūdens pietece Daugavā bija 1 251 m3/s jeb gandrīz divas reizes lielāka nekā atiecīgajā periodā pērn, līdz ar to elektroenerģijas izstrādes apjoms Daugavas HES, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir pieaudzis par 77 %, un tas ir 1 573 GWh. Latvenergo koncerns ir lielākais zaļās elektroenerģijas ražotājs Baltijā. Šogad par 146 % audzis arī TEC saražotās elektroenerģijas apjoms līdz 601 GWh. Kopumā koncernā saražotas 2 179 GWh elektroenerģijas, kas ir 43 % no visa Baltijas valstīs izstrādātā apjoma.

Saražotās siltumenerģijas apjoms ir samazinājies par 5 % līdz 810 GWh, ko galvenokārt ietekmēja energoefektivitātes pasākumi, būtiski samazinot patēriņu Rīgas valsts un pašvaldības iestāžu ēkās.

2023. gada 3 mēnešos Latvenergo saviem klientiem Baltijā pārdeva 1 635 GWh elektroenerģijas, kas ir par 15 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Lielāku pārdotās elektroenerģijas daudzumu veicināja klientu skaita pieaugums par 10 %. 2023. gada 3 mēnešos koncerna elektroenerģijas klientu portfeli veido vairāk nekā 832 tūkstoši klientu, t. sk. ārpus Latvijas – vairāk nekā 194 tūkstoši klientu. Savukārt dabasgāzes tirdzniecības segmentā Latvenergo klientu skaits ir pieaudzis par 42 %, marta beigās pārsniedzot 27 tūkstošus klientu.

Līdz ar lielāku Daugavas HES izstrādi un pārdotās elektroenerģijas apjomu, kā arī elektroenerģijas pārdošanas cenu ietekmē 2023. gada trīs mēnešos Latvenergo koncerna ieņēmumi sasniedza 729,4 miljonus EUR, kas ir par 321,7 miljoniem vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Latvenergo koncerna EBITDA pieauga par 32,1 miljonu EUR un ir 155,7 miljoni EUR. Koncerna peļņa pārskata periodā sasniedza 108,4 miljonus EUR.

Arvien lielāka ietekme uz finanšu un darbības rādītājiem ir jaunajiem biznesiem. Marta beigās Elektrum Drive elektroauto uzlādes tīkls sasniedz 200 pieslēgvietu, un veiktas vairāk nekā 9 200 uzlādes 193 MWh apmērā, sniedzot 118 tonnu CO2 izmešu ietaupījumu.

2023. gada pirmajā ceturksnī noslēgto saules paneļu un saules parku daļu pārdošanas līgumu skaits pārsniedz 300. Kopējā Latvenergo koncerna mazumtirdzniecības klientiem uzstādītā saules paneļu jauda marta beigās pārsniedza jau 44 MW, līdz ar to Latvenergo ir viens no vadošajiem šī pakalpojuma sniedzējiem Baltijā.

2023. gada 3 mēnešos investēti 36,2 miljoni EUR. No tā aptuveni 2/3 veiktas sadales tīklu aktīvos. Atbilstoši Latvenergo koncerna stratēģijai 2022.–2026. gadam nākotnē būtiski pieaugs koncerna investīcijas atjaunīgo energoresursu ražošanas jaudās, kas mazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas un sekmēs Latvijas klimatneitralitātes sasniegšanu līdz 2050. gadam.

Turpinot izaugsmes stratēģijas īstenošanu, Latvenergo koncerns aktīvi strādā enerģijas ražošanas portfeļa palielināšanā, lai stiprinātu savas pozīcijas reģiona vēja un saules elektroenerģētikā. Zaļo tehnoloģiju nostiprināšana Latvijas valstij piederošās kapitālsabiedrības īpašumā mazina Latvijas enerģētisko atkarību un nostiprina virzību uz valsts klimatneitralitāti 2050. gadā. Lai līdz 2030. gadam palielinātu atjaunīgās enerģijas ražošanas jaudu par 2 300 MW, kas ir divas reizes vairāk nekā pašlaik, koncerns attīsta pats savus projektus, kā arī veic dažādās attīstības pakāpēs esošu saules un vēja enerģijas projektu iegādi.

Latvenergo aicina komersantus izmantot iespēju kļūt par Latvenergo partneriem un piedāvāt iegādes izvērtēšanai nobriedušus un efektīvus saules un vēja elektrostaciju projektus, tādējādi veidojot jaudīgu zaļās enerģijas floti Latvijas vērtīgākā uzņēmuma īpašumā.

Kopš 2022. gada 24. februāra AS "Latvenergo" ir pārtraucis dabasgāzes iegādes no Krievijas, pārorientējoties uz sašķidrinātās dabasgāzes piegādēm no citām valstīm. 2022. gada septembrī AS "Latvenergo", piedaloties AB "Klaipėdos nafta" rīkotajā sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) termināļa ilgtermiņa jaudu piešķiršanas procedūrā, ir ieguvusi tiesības turpmākos 10 gadus lietot AB "Klaipėdos nafta" SDG termināļa 6 TWh ikgadēju jaudu dabasgāzes regulārām piegādēm. 2023. gadam AS "Latvenergo" ir noslēgti līgumi par 6 TWh SDG piegādi no ASV un Norvēģijas.

Lai sistemātiski iesaistītu skolu jaunatni ilgtspējīgas enerģijas ieguves, racionālas tās izmantošanas un eksakto zinātņu popularizēšanā, jau divdesmit astoto gadu pēc kārtas AS "Latvenergo" organizē erudīcijas konkursu 8. un 9.klašu skolēniem “FIZMIX Eksperiments", pulcējot komandas no Latvijas skolām. 2023.gada konkursam pieteicās 231 komanda jeb 1155 skolēni no 145 skolām, apliecinot konkursa popularitāti un koncerna darbības nozīmīgumu sociālās atbildības jomā.

Pēc pārskata perioda beigām AS "Latvenergo" valstij izmaksājusi dividendēs 134,0 miljonus EUR par 2022. gada peļņu. Tāpat pēc pārskata perioda beigām atbilstoši klientu līgumu noteikumiem aptuveni 300 tūkstošiem mājsaimniecību klientu veikta cenas samazināšana, ņemot vērā pozitīvās tendences elektroenerģijas tirgū.

Latvenergo koncerna 2023. gada nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu tiks publicēti 31. augustā, un 9 mēnešu periodu – 30. novembrī. Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2023. gada pirmo ceturksni pieejami sadaļā Investoriem/Pārskati.