Latvenergo koncerna revidētie 2023.gada rezultāti


Šodien, 24.aprīlī, tiek publicēti revidētie Latvenergo koncerna konsolidētie un AS "Latvenergo" finanšu rezultāti par 2023.gadu. Līdz ar Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" 2023.gada pārskatu tiek publicēts Ilgtspējas pārskats, kas sagatavots atbilstoši GRI Standards vadlīniju prasībām, un AS "Latvenergo" Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2023.gadu. Korporatīvās pārvaldības ziņojums sagatavots, pamatojoties uz Korporatīvās pārvaldības kodeksu, ko 2020. gadā publicējusi Tieslietu ministrijas izveidotā Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome.

Latvenergo koncernā 2023.gads bijis ražīgs gan elektroenerģijas ražošanā, gan tirdzniecībā. Sekojot Izaugsmes stratēģijas mērķiem, attīstās jaunie atjaunīgās enerģijas ražošanas virzieni un videi draudzīgi pakalpojumi – elektroauto uzlāde, mikroģenerācija. Stiprinot un definējot līdzšinējo ieguldījumu atbildībā pret vidi un sabiedrību, 2023.gadā ir apstiprināta koncerna Ilgtspējas stratēģija.

Izcils sniegums Latvenergo atjaunīgās enerģijas ražotnēs – Daugavas hidroelektrostacijās (HES). Latvenergo koncerns Daugavas HES saražojis otro lielāko elektroenerģijas daudzumu pēdējo 25 gadu laikā un lielāko kopš 2017.gada jeb 3,7 TWh. Savukārt kopumā saražota 5,1 TWh elektroenerģijas, kas ir par trešdaļu vairāk nekā 2022.gadā. Esošās atjaunīgās enerģijas ražotnes papildina jauni saules un vēja enerģijas projekti.

Augot eksporta tirgiem, ārpus Latvijas pārdota katra trešā megavatstunda elektroenerģijas. Kopumā gadā mazumtirdzniecībā ir pārdotas 6,2 TWh elektroenerģijas, kas ir par 14% vairāk nekā 2022.gadā, savukārt kopējais pārdotās dabasgāzes apjoms palielināts uz pusi, sasniedzot 1,6 TWh. 

Efektīva ražošana un mūsdienīgi pakalpojumi nodrošinājuši Latvenergo peļņas pieaugumu, tādējādi šogad Latvijas sabiedrībā nonāks dividendes aptuveni 200 miljonu EUR apjomā. Koncerna ieņēmumi 2023.gadā sasniedza 2 034,4 miljonus EUR, kas ir par 10% vairāk nekā gadu iepriekš, koncerna EBITDA – 601,8 miljonus EUR, kas ir par 67% vairāk nekā 2022.gadā. Koncerna peļņa sasniedza 350,9 miljonus EUR.

  • Ilgtspējīga elektroenerģijas ražošana un tirdzniecība

Latvenergo koncernā 2023.gads ir bijis izcils elektroenerģijas ražošanas un tirdzniecības gads. Pērn saražota 5,1 TWh elektroenerģijas, kas ir par trešdaļu vairāk nekā gadu iepriekš un kas ir 75% no Latvijas patēriņa. Atjaunīgās enerģijas jomā 2023.gadā Daugavas HES izstrādāts lielākais elektroenerģijas apjoms kopš 2017.gada, kas ir arī otrs lielākais apjoms pēdējo 25 gadu laikā – 3,7 TWh. Tas ir par 39% vairāk nekā 2022.gadā un vienlaikus veido 54% no Latvijas patēriņa. 2023.gads izcēlās ar augstu pieteci Daugavā – vidēji 789 m3/s, bet gadu iepriekš tā bija 506 m3/s (LVĢMC dati). Arī AS "Latvenergo" termoelektrostaciju (TEC) izstrāde 2023.gadā zemākas dabasgāzes cenas dēļ ir pieaugusi par 23% pret iepriekšējo gadu, sasniedzot 1,4 TWh. Koncerna ražotnēs izstrādātas arī 1,7 TWh siltumenerģijas, kas ir aptuveni tikpat cik pirms gada.

Jo vairāk elektroenerģijas saražots, jo vairāk likumsakarīgi tā pārdota – mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoms ir par 14% lielāks nekā pērn jeb 6,2 TWh, un klientu skaits pieaudzis par teju 27 tūkstošiem līdz 845 tūkstošiem. Būtiski, ka ārpus Latvijas pārdota katra trešā teravatstunda elektroenerģijas. Īpaši sekmīgs gads bijis Lietuvā, kur pārdotās elektroenerģijas pieaugums ir 60%, un klientu skaits audzis par 37%. Savukārt kopējais pārdotās dabasgāzes apjoms palielināts uz pusi, salīdzinot ar 2022.gadu, un tas ir 1,6 TWh. Dabasgāzes klientu skaits ir pieaudzis vairāk nekā divas reizes, pārsniedzot 49 tūkstošus klientu.

  • Jaunu atjaunīgās enerģijas jaudu attīstība

2023.gadā bija vērojams saules un vēja ģenerācijas jaudu pieaugums Eiropā un Baltijā. Atbilstoši minētajām tendencēm Latvenergo koncernā jāpalielina atjaunīgo energoresursu ražošanas jaudas. Koncerns ir pieteicis jaunas ražošanas jaudas Baltijas tirgū, sākot attīstīt saules parkus un pirmos vēja parku projektus. 2023.gadā ir uzsākta tādu saules parku attīstība, kas ekspluatācijā būs jau 2024.gadā, piemēram, šī gada sākumā darbu sācis Elektrum lielākais – 13 MW – klientu saules parks Lietuvā. Jaunie SES un VES projekti papildinās koncernā esošos ražošanas veidus – HES un TEC, turpinot ilgtspējīgu attīstību un uzticamu elektroenerģijas nodrošinājumu visā Baltijā, kā arī paplašinot Latvenergo ietekmi kaimiņvalstu tirgos.

Koncernam Baltijā projektēšanas vai celtniecības stadijā ir saules un vēja parki ar kopējo jaudu ap 400 MW, t.sk. pēc pārskata gada beigām 2024.gada sākumā AS "Latvenergo" AER ražošanas jaudu portfelis paplašināts ar vēl septiņiem saules elektrostaciju projektiem Latvijā, kuru kopējā jauda ir 40 MW. Tāpat uzsākta jaunas VES projekta attīstība Lietuvā, Akmenes rajonā, ar jaudu līdz 15 MW. SES projekti kļūst par būtiskām elektroenerģijas ražošanas jaudām Latvenergo portfelī, un tajos pārskata gadā investēti 34,9 miljoni EUR, kas veido gandrīz 1/5 no kopējām investīcijām.

Kopumā Latvenergo koncerns 2023.gadā investējis 193,3 miljonus EUR, kas ir par 59% jeb 71,7 miljoniem EUR vairāk nekā gadu iepriekš. Turpināta arī Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcija, kuras ietvaros iepriekšējos gados ekspluatācijā nodoti jau 8 rekonstruētie hidroagregāti. Atbilstoši Latvenergo koncerna stratēģijai 2022.–2026.gadam turpmākajos gados būtiski pieaugs koncerna investīcijas AER ražošanas jaudās, kas mazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas un sekmēs Latvijas klimatneitralitātes sasniegšanu līdz 2050.gadam.

  • Elektromobilitāte un jaunie biznesa virzieni

Mērķtiecīga izaugsme turpināta jaunajos biznesa virzienos, kas atbalsta koncerna stratēģijā definētos ilgtspējas un klimatneitralitātes mērķus.

Pārskata gadā nostiprināta līderpozīcija Latvijas elektrouzlādes jomā. Elektrum Drive uzlādes tīkls Baltijā palielinājies līdz 400 pieslēgvietām, kurās 2023.gadā veiktas 44,3 tūkstoši uzlādes 880 MWh apmērā, sniedzot 530 tonnu CO2 izmešu ietaupījumu.

Koncerna noslēgto saules paneļu un saules parku daļu pārdošanas līgumu skaits pārsniedzis 1,6 tūkstošus. Kopējā Latvenergo koncerna mazumtirdzniecības klientiem uzstādītā saules paneļu jauda, ieskaitot attālinātos saules parkus, pārsniedz 70 MW, līdz ar to Latvenergo ir viens no vadošajiem šī pakalpojuma sniedzējiem Baltijā. Teju 3/4 no kopējās jaudas ir uzstādītas klientiem ārpus Latvijas.

Elektrum Apdrošināts klientu portfeli Baltijā kopumā veido aptuveni 130 tūkstoši klientu, turpinot stabilu izaugsmi.

  • Sadale

Pārskata gadā aktīva darbība un sekmīgi rezultāti vērojami arī sadales segmentā. Pārskata gada beigās sadales sistēmai pieslēgto mikroģeneratoru un ģeneratoru kopējā ražošanas jauda sasniegusi 550 MW. 2023.gadā sadales elektrotīklam pieslēgto mikroģeneratoru jauda sasniedza gandrīz 70 MW, savukārt pieslēgto ģeneratoru (ražotāju) kopējā ražošanas jauda pieaugusi par 137 MW.

  • Finanšu rādītāji

Līdz ar lielāku Daugavas HES izstrādi, kā arī lielāku mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjomu un ieņēmumiem no tās, kā arī aktīvi strādājot jaunos biznesa virzienos Latvijā un kaimiņvalstīs, Latvenergo koncernam ir auguši finanšu rādītāji, kas vienlaikus palielinās arī AS "Latvenergo" dividenžu ieguldījumu sabiedrības interesēs Latvijas valsts budžetā.

2023.gadā Latvenergo koncerna ieņēmumi sasniedza 2 034,4 miljonus EUR, kas ir par 192,6 miljoniem EUR jeb 10% vairāk nekā gadu iepriekš. Latvenergo koncerna EBITDA ir par 241,6 miljoniem EUR jeb 67% lielāka nekā 2022.gadā, un tā sasniedza 601,8 miljonus EUR. Koncerna peļņa sasniedza 350,9 miljonus EUR, kas nodrošinās aptuveni 200 miljonus EUR dividendēs un aptuveni 50 miljonus EUR kā uzņēmumu ienākuma nodokli* Latvijas valsts budžetā, tālāk nonākot sociālajā budžetā, atbalstā aizsargātajiem lietotājiem elektroenerģijas rēķinu apmaksai. Atlikusī koncerna peļņa tiks ieguldīta jaunās ražošanas jaudās, paplašinot elektroenerģijas ražošanas portfeli ar saules un vēja enerģijas jaudām, kas nodrošinās pieejamāku un lētāku vietējo elektroenerģiju nākotnē.

  • Pētniecība un inovācijas

2023.gadā Latvenergo koncernā īstenotās inovācijas koncentrētas ražošanas modernizācijai un efektivitātes paaugstināšanai, koncerna iekšējo procesu efektivitātes paaugstināšanai, kā arī jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai, nostiprinot Latvenergo pozīcijas Baltijas tirgū. Pētniecībā un attīstībā ieguldot 6,3 miljonus EUR, bet inovācijās 22,0 miljonus EUR, pērn uzsākta TEC-1 energobloka elastīguma palielināšana, nodrošinot iespēju tam darboties kondensācijas režīmā, kā arī dūmgāzu ekonomaizera uzstādīšana TEC-2 ūdens sildīšanas iekārtās, uzsākti darbi ar Pļaviņu HES rezerves pārgāznes projekta realizāciju un Daugavas HES vienotas tehnoloģiskās vadības sistēmām, veikta vairāku IT sistēmu pilnveidošana un jaunu ieviešana, t.sk. Oracle CC&B sistēmas attīstība Latvijas, Lietuvas un Igaunijas risinājumiem, kā arī viedo iekārtu un datu pārvaldības sistēmas (MDM) ieviešana.

AS "Latvenergo" darbība notiek saskaņā ar 2022.gada martā apstiprināto Latvenergo koncerna vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.–2026.gadam. Tā uzsver strauju atjaunīgās elektroenerģijas ražotņu attīstību un elektrifikāciju gan koncerna mērķu sasniegšanai, gan energoneatkarības veicināšanai. Stratēģija paredz līdz 2026.gadam izbūvētas vai iegūtas AER jaudas 600 MW apmērā, no kurām jau pašlaik projektēšanas vai celtniecības stadijā atrodas ap 400 MW, kuru pakāpeniska nodošana ekspluatācijā sagaidāma 2024. – 2025.gadā.

Pārskati pieejami mājaslapas sadaļā Investoriem/Pārskati.


*Atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" AS "Latvenergo" maksājamo dividenžu paredzamais apjoms 2024. gadā (par 2023. pārskata gadu) ir 64 % apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 199,3 miljoni EUR, uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķinot un to nomaksājot atbilstoši normatīvajiem aktiem. Faktisko AS "Latvenergo" dividenžu apmēru nosaka AS "Latvenergo" akcionāru sapulce pēc auditētā gada pārskata apstiprināšanas, izvērtējot iepriekšējā gada pārskata rezultātus. 

Paziņojums (PDF)