Pasūtītājs: AS Latvenergo

Identifikācijas Nr.: CA-3355/LE

Paredzamā līguma priekšmets: Būvprojekta izstrāde - Elektrouzlādes punkts Rīgā, Dubultu ielā 27

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 09.05.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.05.2022 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma