Pasūtītājs: AS Latvenergo

Identifikācijas Nr.: CA-5056/LE

Paredzamā līguma priekšmets: Ģeneratora gultņa eļļas sūču uztveršanas iekārta

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 07.06.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv