Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Aigars Greitāns, Aigars.Greitans@latvenergo.lv, 28270; 67728270; 29431215

Identifikācijas Nr.: IPN-72

Paredzamā līguma priekšmets: TEC-2 saimnieciski-dzeramā ūdens cauruļvadu nomaiņa posmā no artēziskā urbuma Nr.3 līdz akai DŪ-6

Iepirkuma izsludināšanas datums: 09.09.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 03.10.2022 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā var apskatīt pieslēdzoties eis2.latvenergo.lv sistēmai pie konkrētā iepirkuma.