Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Ivars Runkovskis,Ivars.Runkovskis@latvenergo.lv, 67728267; 29299401

Identifikācijas Nr.: IPR-67650

Paredzamā līguma priekšmets: Check Point ugunsmūru un attālinātās piekļuves sistēmas tehniskā atbalsta pakalpojumu saņemšana

Iepirkuma izsludināšanas datums: 14.01.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.02.2022 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu var saņemt bez maksas elektroniskā formā, atsūtot rakstisku pieprasījumu uz e-pastu: ivars.runkovskis@latvenergo.lv. Rakstiskajā pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasta adrese. Sarunu procedūras dokumenti tiks izsniegti vai izsūtīti ieinteresētajām personām 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums nosūtīts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Pasūtītājs veic pieprasījumu reģistrāciju un nolikuma skaidrojumi, atbildes uz jautājumiem vai cita papildus informācija tiks nosūtīta tikai tiem Pretendentiem, kuru pieprasījumi ir reģistrēti. Pasūtītājs neatbild par informācijas nosūtīšanu Pretendentiem, kuri nav saņēmuši Nolikumu noteiktajā kārtībā.