Parakstīts līgums par tiesībām valsts mežos būvēt vēja parkus


2023.gada 29.novembrī SIA "Latvijas vēja parki" (LVP) un AS "Latvijas valsts meži" (LVM) abpusēji parakstīja apbūves tiesības līgumu par astoņām teritorijām vēja parku izbūvei ar kopējo platību 39 941 ha. Tas nepieciešams, lai īstenotu valstij stratēģiski nozīmīgu vēja parku izbūvi valsts mežu teritorijā.

Ministru kabinets 2023. gada 28. novembrī pieņēma lēmumu LVP piešķirt tiesības iegūt apbūves tiesības noteiktās LVM teritorijās un apstiprināja vienreizējo maksājumu - 3 142 877 EUR apmērā (bez PVN), kas LVP saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu un noslēgto līgumu ir jāveic LVM par vēja parka apbūves tiesībām.

Kā jau iepriekš ziņots, lai īstenotu valstij stratēģiski nepieciešamās vēja elektrostacijas ar kopējo jaudu vismaz 800 megavatu (MW), tās kopā ar saistīto infrastruktūru tiks projektētas, izbūvētas un ekspluatētas uz valsts īpašumā esošām zemēm, kuru apsaimniekošanu veic LVM.

Tādējādi apbūves tiesības, veicot par tām vienreizēju maksājumu 3 142 877 EUR apmērā (bez PVN), saņemtas teritorijām Limbažu, Valkas, Valmieras, Ķekavas, Bauskas, Aizkraukles, Ogres, Balvu, Ludzas un Ventspils novados. Kopā par apbūves tiesībām visa līguma darbības laikā tiks samaksāti aptuveni EUR 154 miljoni. Atbilstošajās teritorijās notiek ietekmes uz vidi novērtējums, kas ir īpaši būtisks turpmākajā projekta gaitā un saziņā ar vietējo sabiedrību.

Vēja parki netiks būvēti Natura 2000 teritorijās, mikroliegumos un to buferzonās, kā arī prioritāri būvēšanai tiek izvēlētas teritorijas ar mazāku ietekmi uz vidi, piemēram, jau esošās cirsmas.


AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmums SIA “Latvijas vēja parki” vēja parku attīstībai dibināts 2022.gada 22.jūlijā, lai veicinātu Latvijas virzību uz enerģētisko neatkarību un klimatneitralitāti.

SIA "Latvijas vēja parki" ir nacionālā kapitālsabiedrība, kas ar atbildību izturas pret nacionālajiem resursiem, vides aizsardzības prasībām un vietējiem iedzīvotājiem, attīstot tādus vēja enerģētikas projektus, kas stiprina valsts konkurētspēju, palielinās zaļās elektroenerģijas ražošanas apjomus un nepieprasīs valsts subsīdijas. Nopelnītais bez starpniekiem paliks valsts un vietējo iedzīvotāju rīcībā. Sabiedrības un tās vadības galvenais izaicinājums ir uzstādīt un ekspluatēt vēja ģeneratoru jaudas aptuveni 800 MW apmērā valstij piederošās meža zemēs.