Investīcijas zaļās elektroenerģijas ražošanā


Šodien Dienas Biznesā publicēta AS "Latvenergo" valdes locekles, attīstības direktores Ilvijas Boreiko intervija par Latvenergo koncerna investīciju plāniem zaļās elektroenerģijas ražošanā. Būtiskākais izvilkums par plānotajiem investīciju apjomiem un finansējuma avotiem ir zemāk.

Investīciju apjomi

Koncerna 2024.gada investīciju plāns paredz kapitālieguldījumus 460 milj. eiro apmērā. Ieguldījumi galvenokārt tiek īstenoti trīs lielos blokos. Pirmais bloks ir kapitālieguldījumi sadales tīklos – kopējais apjoms ap 150 milj. eiro.

Otrais ieguldījumu bloks ir esošo elektroenerģijas ražošanas aktīvu - HES un TEC - uzturēšana, pilnveide un rekonstrukcija. Kopējais kapitālieguldījumu apjoms esošo aktīvu uzturēšanai un rekonstrukcijai ir ap 70 milj. eiro. Lielākais no projektiem ir Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijas projekta turpināšana, rekonstruējot pēdējos 3 nerekonstruētos (no kopumā 23 hidroagregātiem) hidroagregātus. Otrs nozīmīgākais projekts ir Pļaviņu HES rezerves pārgāznes izbūve. Projektu plānots īstenot līdz 2030.gadam. Šīs ieceres precīzas kopējās izmaksas būs iespējams noteikt pēc būvprojekta izstrādes un visu nepieciešamo būvdarbu iepirkumu veikšanas

Trešais lielais investīciju bloks ir kapitālieguldījumi atjaunīgās enerģijas no saules un vēja projektos. Kopējais plānotais kapitālieguldījumu apjoms 2024.gadā ap 200 miljoni eiro. Lielākie projekti 2024.gadā tiek īstenoti Latvijā un Lietuvā. Pašlaik Lietuvā dažādās attīstības stadijās ir 7 saules parku projekti, bet ekspluatācijā nodoti ir jau seši. Kopējā Latvenergo saules elektrostaciju jauda dienvidu kaimiņvalstī plānota nedaudz vairāk nekā 300 MW. Kopumā arī Igaunijā tiek plānots īstenot zaļās enerģijas projektus ar kopējo jaudu līdz 400 MW. Latvijā pašlaik izbūvē ir 13 saules parki ar kopējo jaudu 108 MW, no kuriem ekspluatācijā 2024.gadā plānots nodot 12.

Finansējuma avoti

Iecerētajām investīcijām ir trīs naudas avoti — pamatdarbības naudas plūsma; aizņēmumi no kredītiestādēm un investīciju bankām, kā arī obligāciju emitēšana. Tā kā SIA "Latvijas vēja parki" iecerētā projekta izveidei plānotais investīciju apjoms pārsniedz vienu miljardu eiro, prognozējam, ka būs jāizmanto finanšu piesaiste starptautiskos kapitāla tirgos, tostarp emitējot starptautiskās obligācijas.