3 000 digitalizētu enerģētikas vēstures liecību Virtuālajā muzejā


Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja attālinātai pieejamībai publicēta interneta vietne Virtuālais enerģētikas muzejs (htpps://energetikasmuzejs.lv), kurā var aplūkot 3 000 enerģētikas vēstures liecību, laika līnijas, digitālās kartes, kinohronikas par enerģētikas nozares attīstību, kā arī animācijas par enerģijas ražošanu AS "Latvenergo" ražotnēs mūsdienās. Muzejs īpaši aicina ziņot par enerģētikas vēstures liecībās atpazītiem cilvēkiem, identificējot viņu vārdus Latvijas enerģētikai svarīgos notikumos.

AS "Latvenergo" Starptautisko attiecību un korporatīvās sociālās atbildības direktore Ingrīda Lāce: "Virtuālais enerģētikas muzejs ir Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja veidots projekts, lai veicinātu zinātību par Latvijas enerģētikas nozari, koncerna vēsturi un attīstības virzieniem, kā arī sekmētu skolēnu interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem un inženiertehniskajām profesijām. Virtuālais enerģētikas muzejs nodrošina attālinātu pieejamību nacionālajam enerģētikas mantojumam, sniedzot iespēju tālākizglītībai, pētniecībai, radošām idejām un iedvesmai."

Īpašs aicinājums rūpīgāk ieskatīties senajās fotogrāfijās ir Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja vadītājai Inai Lastoveckai: "Pirmo reizi publiski pieejamas Ķeguma HES celtniecības inženieru uzņemtās fotogrāfijas, kurās redzami vērienīgi būvlaukuma attēli un spēkstacijas tapšanas aculiecinieki darba procesā. Aicinām ielūkoties attēlos redzamajos cilvēkos, un ja atpazīstat kādu no tiem, tad, lūdzu, informējiet muzeju, nosūtot ziņu pie konkrētā attēla vai uz e-pasta adresi: muzejs@latvenergo.lv. Atklāsim vēsturi kopā!"

Šogad sociālajos tīklos publicētajā digitālajā izstādē par Ķeguma spēkstacijas celtniecību jau ir atpazītas personas, kas fotogrāfiju aprakstos līdz šim nav identificētas – būvinženiera Paula Rēveļa foto atpazina viņa mazdēls, ieskatoties AS "Latvenergo" Facebook kontā. Digitalizētajās vēsturiskajās fotogrāfijās vēl ir daudz atklājumu, kas gandarīs gan to atklājējus, gan noderēs muzeja speciālistiem.

Interneta vietnes digitālajā krājumā apskatāmi 3 000 Enerģētikas muzeja krājumā esošo enerģētikas mantojuma priekšmetu attēli, tostarp izcilas fotogrāfijas no UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautās Eduarda Krauca (1898−1977) fotonegatīvu kolekcijas, kurā soli pa solim dokumentēta Ķeguma HES celtniecība no 1936. līdz 1940. gadam. Digitālajā krājumā arī skatāmi elektroenerģijas ražošanu, elektroapgādes attīstību un elektroenerģijas lietošanas paradumus raksturojošu priekšmetu attēli. 

Laika līnijās aplūkojami pētījumi un atklājumi elektroenerģijas jomā, enerģētikas nozares un koncerna attīstība. Savukārt elektrostaciju interaktīvās kartes atspoguļo elektroapgādes attīstību Latvijā no 19.gadsimta beigām līdz 1926.gadam, kad, plānojot valsts vienotas elektrifikācijas attīstību, latviešu inženieri apkopoja plašu informāciju par tolaik valstī esošajiem elektrības uzņēmumiem, elektrostacijām, elektrotīklu un klientiem. Aicinām pārbaudīt savas zināšanas Elektrības vēstures erudīcijas spēlē.

Vēsturiskajās kinohronikās var skatīt AS "Latvenergo" ražotņu celtniecības gaitu. Interneta vietnes htpp://energetikasmuzejs.lv sadaļas Enerģijas ražošana animācijās interesenti var skatīt elektrostaciju uzbūvi, darbības principus un uzzināt, kā AS "Latvenergo" ražotnēs ražo enerģiju mūsdienās, gūstot plašāku redzējumu par dabas zinātņu daudzpusīgo pielietojumu un inženiertehnisko profesiju nepieciešamību mūsdienās.

Turpmāk Virtuālais enerģētikas muzejs tiks papildināts ar jaunu saturu – animācijām par enerģijas ražošanu vēja un saules elektrostacijās, izglītojošām spēlēm, bet Digitālais krājums − ar enerģētikas nozares un koncerna attīstību raksturojošiem priekšmetu attēliem, sniedzot plašu ieskatu Enerģētikas muzeja krājumā.

Aicinām apmeklēt interneta vietni Virtuālais enerģētikas muzejs (htpps://energetikasmuzejs.lv), kas pieejama arī mājaslapas sadaļā Enerģētikas muzejs!