Rīgas HES un Ķeguma HES-2 kravas celtņu metālkonstrukcijas remonts 20.12.2023. grozījumi 27.04.2023. līgumā Nr.NK00006594-2023 PAR RĪGAS HES ŪDENS PĀRGĀZNES AIZSPROSTA KRAVAS CELTŅA METĀLKONSTRUKCIJAS REMONTDARBIEM.

Identifikācijas Nr.: AS "Latvenergo" 2022/36

Līgumu saraksts:

Liguma_grozijumi_20_12_2023_Nr.01R00023-26.pdf