Industriālo UHF radio diapazona šaurjoslas punkts-daudzpunkts datu pārraides iekārtu pirkums un piegāde

Identifikācijas Nr.: IPR-45800

Līgumu saraksts:

Ligums_Vispariga_vienosanas_UHF_DPI_Radiokoms.pdf