TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2019.gadā

Identifikācijas Nr.: IPR-49130

Līgumu saraksts:

IPR-49130_Ligums_majas_lapai.pdf IPR-49130_Ligums_grozijums_majas_lapai.pdf IPR-49130_Vienosanas_majas_lapai.pdf