AS „Latvenergo” un AS „Sadales tīkls” objektu fiziskās apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojumu iegāde

Identifikācijas Nr.: IPR-49400

Līgumu saraksts:

Ligums_IPR-49400_Fiziskas tehniskas apsardzes pakalpojuma nodrosinasana.pdf