Rīgas HES hidroagregātu Nr.6, 5 un 3 kabeļu guldīšanas un mehānisko iekārtu demontāžas darbi azbestu saturošā vidē

Identifikācijas Nr.: IPR-57940

Līgumu saraksts:

Ligums_IPR-57940_Lig_Reck.pdf