Pļaviņu HES hidroagregāta AN3 un Ķeguma HES-2 hidroagregātu Nr.5 un Nr.6 rekonstrukcija

Identifikācijas Nr.: IPR-58049

Līgumu saraksts:

Ligums PHES.pdf Ligums KHES.pdf