Tehnisko objektu pārvaldības sistēmas (TOPS) atjaunināšana

Identifikācijas Nr.: IPR-60115

Līgumu saraksts:

IPR_60115_Ligums_CGI_TOPS.pdf Liguma_grozijumi(1)_CGI_TOPS.pdf