Rīgas TEC-2 elektroiekārtu un kontrolmēriekārtu uzturēšanas remonts 2020.-2021.gadā

Identifikācijas Nr.: IPR-60403

Līgumu saraksts:

IPR-60403_Ligums_majas_lapai.pdf