Microsoft programmatūras licenču uzturēšanas, iegādes, nomas un Microsoft Premier atbalsta pakalpojumu saņemšana

Identifikācijas Nr.: IPR-60446

Līgumu saraksts:

IPR-60446_Ligums_Microsoft_Premier_atbalsta_pakalpojums.pdf IPR-60446_Ligums_Microsoft_programmaturas_licencu_uzturesana_iegade_un_noma.pdf