AS "Latvenergo" klientu zvanu un elektronisko datu apstrādes pakalpojuma iegāde

Identifikācijas Nr.: IPR-62124

Līgumu saraksts:

VV_klientu zvani.pdf