AS „Latvenergo“ ražošanas, administratīvo un saimniecisko objektu uzkopšana, biroja telpu uzkopšana atbilstoši LVS 1051:2017 (INSTA 800)

Identifikācijas Nr.: IPR-62286

Līgumu saraksts:

VV_LE_SOL_publicesanai LE.pdf