Ķeguma HES hidroagregātu HAN1-HAN4 turbīnu ātruma regulēšanas iekārtu nomaiņa

Identifikācijas Nr.: IPR-63353

Līgumu saraksts:

Līgums_IPR-63353.pdf