Inženieru konsultantu pakalpojumi Pļaviņu HES hidroagregāta AN3 un Ķeguma HES-2 hidroagregātu Nr.5 un Nr.6 rekonstrukcijas projektam

Identifikācijas Nr.: IPR-64520

Līgumu saraksts:

CONTRACT_ELC Electroconsult.pdf Amendm_21_44_1.pdf