Ķeguma HES transformatoru TN2 un TN3 nomaiņa

Identifikācijas Nr.: IPR-65030

Līgumu saraksts:

LĪGUMS_IPR-65030.pdf LIGUMS_VISP not.pdf Liguma_grozijumi.pdf Liguma_grozijumi_2.pdf