Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana I.kārta. Plostu ceļa (atvadkanāla) kreisā krasta (KK) atbalstsienas un ūdens plūsmu novirzošās sienas atjaunošana

Identifikācijas Nr.: IPR-67156

Līgumu saraksts:

LIGUMS_SPEC_not.pdf LIGUMS_VISP_not.pdf Liguma_grozijumi.pdf