Rīgas HES ģeneratoru slēgiekārtu un palīgtransformatoru slēgiekārtu piegāde

Identifikācijas Nr.: IPR-67159

Līgumu saraksts:

Special Contract Terms LE 2021_16.pdf General Contract Terms_LE 2021_16.pdf