Rīgas HES palīgiekārtu piegāde projektam "Rīgas HES primāro iekārtu nomaiņa", būvprojekta izstrāde, montāžas darbi un būvdarbi

Identifikācijas Nr.: IPR-67163

Līgumu saraksts:

LEC_Lig_Spec_Not.pdf Liguma_VISP not LEC.pdf