Ķeguma HES-2 augšas bjefa un Pļaviņu HES lejas bjefa kravas celtņa vadības iekārtu nomaiņa

Identifikācijas Nr.: IPR-67706

Līgumu saraksts:

LIGUMA_SPEC_not.pdf LIG_VISP_not.pdf