Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanas II.kārta. Ķeguma HES ŪPA apakšējā enerģijas dzesēšanas sienas atjaunošana un izskalojuma likvidēšana pamatnē, LB pusē, starp enerģijas dzēšanas sienām, pretī 5.aizvaram

Identifikācijas Nr.: AS "Latvenergo" 2022/35

Līgumu saraksts:

Liguma grozijumi_Tilts_03_01_2024.pdf