Kompaktā tipa apakšstaciju (KTA) ar transformatoriem iegāde

Identifikācijas Nr.: AS "Latvenergo" 2022/22_1

Līgumu saraksts:

v6_07_2022_Ligums_Pasutijums_VISP not.pdf KTA_piegade_SPEC_not_last_Jauda.docx