TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2023. un 2024.gadā

Identifikācijas Nr.: AS "Latvenergo" 2022/23

Līgumu saraksts:

T1_meh_iek_uztur_remonts_2023_2024_SPEC_not.pdf V4_07_2022_Razosanas_virziena_visiem_Darbiem_(remonta_uzturesanas_buvdarbiem)_VISP_not.pdf