TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2024. un 2025.gadā

Identifikācijas Nr.: AS "Latvenergo" 2023/24

Līgumu saraksts:

EIS_ligums_Latvenergo_2023_24_noslegts_24_01_2024_Energoremonts_Riga.pdf