Rīgas HES ūdens pārgāznes aizsprosta kravas celtņa un Ķeguma HES-2 lejas bjefa kravas celtņa vadības iekārtas nomaiņa

Identifikācijas Nr.: AS "Latvenergo" 2023/35

Līgumu saraksts:

I_II_dala_ligums_Nr_01R00024-30_Baltic Cranes Engineering_04_04_2024.pdf