"KVIKSTEPS/TIP un BURA DC licenču iegāde"

Identifikācijas Nr.: AS "Latvenergo" 2023/36

Līgumu saraksts:

EIS_Ligums_16_02_2024_Nr._01000024-220_LE_2023_36.pdf