AS "Latvenergo" biroju pieslēguma pakalpojumu tarifi

Datu pārraide pieslēguma ātrums Latvenergo tīkla objektos* Līdz 100 Mbit/s Līdz 500 Mbit/s
Maksa par ierīkošanu EUR (bez PVN) 54.00 54.00
Maksa par pakalpojumu EUR/mēn. (bez PVN) 44.00 87.00


Pakalpojumi pieejami tikai juridiskām personām. 

Spēkā no 01.01.2023. 

*Atbildības robeža ir Latvenergo tīkla iekārtas ports, bez LAN komutatora un tīkla infrastruktūras.
Klienta telpās elektrību nodrošina klients.