AS "Latvenergo" biroju pieslēguma pakalpojumu tarifi

Datu pārraide pieslēguma ātrums Latvenergo tīkla objektos* Līdz 100 Mbit/s Līdz 500 Mbit/s
Maksa par ierīkošanu EUR (bez PVN) 49.00 49.00
Maksa par pakalpojumu EUR/mēn. (bez PVN) 39.00 79.00


Pakalpojumi pieejami tikai juridiskām personām. 

Spēkā no 01.01.2020. 

*Atbildības robeža ir Latvenergo tīkla iekārtas ports, bez LAN tīkla un komutatora. Internets pieejams koplietošanas interneta kanāla kapacitātes ietvaros (kopējā kanāla kapacitāte - 1 Gbps)